ENGASJERT I NET-KREFT

Hvorfor sebra?

CarciNor brosjyre oktober 20174 web

Sebra og sebrastripene - er det internasjonale symbolet for NET-kreft.
Sebra brukes av pasienter, pasientorganisasjoner, foreninger, og institusjoner over hele verden.

 

Begrepet sebra om NET-kreft kommer opprinnelig fra USA. Dette er et medisinsk uttrykk som brukes om sjelden, lite trolig sykdom.
På medisinstudiet sier man “when you hear hoofbeats, think horses not zebras”.

Men noen ganger er det den sjeldne sykdommen, en sebra. 

 Tenk sebra okt 2017

Tenk sebra - Les mer om sebra i vår brosjyre her ...

Det er et faktum at NET- kreft pasienter ofte får stilt feil, eller får for sen diagnose.
- Dette kan ha negative følger for overlevelse og livskvalitet.

Det er viktig å ha en pasientforening som arbeider for NET-kreftrammede og som minner helsepersonell på at
- Noen ganger er det en sebra, den sjeldne kreftsykdommen.

 

Les mer i vår blogg her ....

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent