LIKEPERSON

Formelt om likepersonarbeidet

Likeperson brosjyre okt 20172 web

Likepersonarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter, og våre retningslinjer for likepersonsarbeidet.
CarciNor likepersoner er kvalitetsikret og godkjent gjennom vår likepersonsordning. Alle våre likepersoner har avlagt skriftlig taushetsløfte. CarciNor har egen likepersonkooordinator som er tilsluttet hovedstyret. Les mer om retningslinjer her ...

Likepersonarbeidet er frivillig og ulønnet, og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.
Her finner du våre likepersoner ........

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent