Likepersonkoordinator i CarciNor

CarciNor har en ansvarsperson, en likepersonkoordinator for oppfølging av likepersonene i foreningen.

CarciNor Likeperson retningslinjer mars 2014

Likepersonkoordinatoren sikrer at CarciNor har en god oppfølging av foreningens likepersoner. Likepersonkordinatoren er også bindeledd mellom likeperson og CarciNors hovedstyre. 

Les mer om likepersonkoordinator i rettningslinjene, les mer her .....

 

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent