LIKEPERSON

Informasjon om likepersonrapportering

likeperson

Likepersonaktiviteten i CarciNor skal dokumenteres.

Dette er med bakgrunn i krav fra BUFdir og Kreftforeningen til CarciNor. Besøk/samtale som er gjennomført som likeperson skal rapporteres av den enkelte likeperson.

 

Rapporteringen gjøre fortløpende (senest hvert halvår). Du må også sende tilbakemelding selv om du ikke har hatt noen likepersonaktivitet. Rapporteringen kan gjøres på web her eller manuelt, per e-post. 

Du må dokumentere dag for besøk/samtale du har gjennomført som likeperson. Du rapporterer bare en aktivitet per dag. Du kan kun rapportere inn egne aktiviteter. Send inn flere rapporteringer om det er behov for dette. 

 

Om likepersonsrapportering

Med bakgrunn i BUFdir og Kreftforeningens krav til CarciNor må likepersonsarbeidet i foreningen dokumenteres. Dette er en del av den rapporteringen som CarciNor må gjøre for å dokumentere forenings aktivitet på likepersonsarbeidet. Les mer om dette i BUFdir retningslinjer http://www.bufdir.no
CarciNor følger gjeldende regler for personvern, og arkiverer kun opplysninger foreningen er pålagt.
Rapporteringen er todelt - fra den enkelte likeperson, og foreningens rapportering.

 

Rapportering fra likeperson

Denne gjøres av den enkelte likeperson. 

Hvert enkelt likepersonsaktivitet skal registreres med dato. Disse aktivitetene skal registreres - Samtalegrupper, oppsøkende aktivitet, besøkstjeneste, aktivitetsgrupper, kurs, opplæring av likepersoner.  

Det skal bare rapporteres dagen aktiviteten gjennomføres (en aktivitet per dag). En samtalegruppe er tre eller flere personer som møtes, og ledes av en likeperson. Oppsøkende eller besøkstjeneste, er et møte mellom personer.
En til en samtaler per telefon skal ikke rapporteres. Det skal heller ikke rapporteres samtaler i utlandet.


 

Rapportering per web

Likepersonen logger seg inn med tilsendte brukernavn og passord. Fyll ut rapporteringsskjema og send inn. Likepersonrapporteringen kan kun gjøres av likepersonen som er logget inn. Det vil si at du som likeperson ikke kan rapportere for andre enn deg selv. Du finner rapportering på web her ......
Mangler du brukernavn, passord? Send e-post til  likeperson(a)carcinor.no  

Rapportering per e-post

Bruk rapporteringskjema som du finner her;
- Rapportskjema for likepersonsaktivitet 

Skriv ut skjema, fyll ut, send inn. Ta bilde av utfylt skjema og send inn, eller send skannet skjema til CarciNor. 
Du kan også sende informasjonen på e-post.

Ferdigutfylte skjema sendes til e-post;   likeperson(a)carcinor.no  

 

Retningslinjer for likepersoner

Les mer i retningslinjer for likepersoner her …..

 


Button Logg ut


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent