For likepersoner

Likepersonrapportering på e-post

Likepersonsaktiviteten skal rapporteres, her finner du rapporteringsskjema.

CarciNor er pålagt å dokumentere likepersonsaktiviteten. 

Likepersonarbeidet er en viktig del av CarciNors arbeid for personer med NET-kreft og deres pårørende. Likepersonarbeidet er frivillig og ulønnet og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper. Bakgrunnen for rapporteringen av Likepersonaktiviteten er med bakgrunn i krav fra BUFdir og Kreftforeningen til CarciNor. 

 

Skjema for likepersonrapportering

Likepersonaktiviteten i CarciNor skal dokumenteres på gjeldende skjema fra BUFdir.

- Rapportskjema for likepersonsaktivitet 


Det er flere måte å rapportere din likepersonaktivitet;
på nettet (hjemmesidene), på skjema, på e-post.

 •  Skriv ut skjema på din printer, fyll ut, send inn.
 • Pass på at hver aktivitet skal ha dato.
  Man kan bare rapportere en aktivitet per dag.
 • Ta bilde av utfylt skjema og send inn skjema til CarciNor. Du kan også skanne skjema og sende dette inn.
  Ferdigutfylte skjema sendes til e-post;   likeperson(a)carcinor.no  
 • Du kan også sette opp informasjonen på en e-post og sende til   likeperson(a)carcinor.no  
 • For å rapportere på nettet send e-post til post(a)carinor.no
  for å få bruker og passord. Les mer her ...
 • Er du usikker, trenger mer informasjon?
  Ring CarciNor 21 420 680, eller send e-post

   Skjema likepersonsaktiviteter CarciNor 2016 

 Skjema kan også fås tilsendt per e-post fra CarciNor.

  

Rapporteringsarbeidet

CarciNor følger gjeldende regler for personvern og arkiverer kun opplysninger vi er pålagt å lagre. 

Du kan lese mer om dette i informasjon om rapportering her .....
Les mer i retningslinjer for likepersoner her …..
CarciNor bruker BUFdir skjema for rapportering.
Det er besøk/samtale som er foretatt av den enkelte likeperson som skal rapporteres. 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button