LIKEPERSON

Likepersonarbeidet i CarciNor

CarciNor brosjyre oktober 20179 web

Likepersonsarbeidet er en viktig del av CarciNors arbeid for personer med NET-kreft og deres pårørende.
Gjennom likepersonarbeidet vil vi bidra til en best mulig livskvalitet for de som er rammet av NET-kreft.

 

En likeperson i CarciNor

er en person som på bakgrunn av erfaring om å leve med NET-kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende. En likeperson er ikke en fagperson, men en kvalifisert lekmann som kan gi omsorg og praktisk veiledning.

Likepersonarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter, og våre retningslinjer for likepersonsarbeidet.
CarciNor likepersoner er kvalitetsikret og godkjent gjennom vår likepersonsordning. Alle våre likepersoner har avlagt skriftlig taushetsløfte. CarciNor har egen likepersonkooordinator som er tilsluttet hovedstyret. Les mer om retningslinjer her ...

Likepersonarbeidet er frivillig og ulønnet, og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.
Her finner du våre likepersoner ........

 

CarciNors likepersonbrosjyre

Likeperson brosjyre okt 2017

Les om likepersonsarbeidet i CarciNors brosjyre her...

 

Likepersonarbeidet

Likepersonarbeidet kommer til uttrykk på mange måter.
Likepersonsamtale, Vardesenter, Selvhelpsgrupper, Forum, CarciNors Kafe møter. Dette er alle deler i likepersonarbeidet som drives i CarciNor.
Les mer .......

Vardesenter eller likepersontjeneste er opprettet på de fleste store sykehus.
CarciNor er representert med likepersoner på de fleste Vardesentra. 
Kirsten er likeperson i CarciNor og er engasjert på Vardesenteret på Radiumhospitalet.
Les mer .......


Selvhjelpsgrupper
er en del av likepersonarbeidet i foreningen.
CarciNor bidrar til å opprette selvhjelpsgrupper rundt omkring i landet.
Les mer ........

 

Forum er en del av det man regner som et moderne likepersonsarbeid.
CarciNor har forum tilknyttet facebook med egen lukket gruppe hvor man må søke om å bli med.
Dette er en lukket gruppe og det er bare medlemmer av gruppen som kan se hva som blir postet i gruppen. Man må også være medlem av gruppen for å kunne legge inn en post eller kommentere på en post.
Gå til facebook forumet .......

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent