Selvhjelpsgrupper

Selvhjelp handler om å ta i bruk sine egne erfaringer og egne krefter i samhandling med andre mennesker, for å øke livskvalitet og mestring av egen livssituasjon.

Selvhjelp

CarciNor har arrangert selvhjelpsgrupper med fag -og nøkkelpersoner som veiledere. Målet er at gruppene, etter en godt veiledet oppstart, skal kunne fortsette og "leve av seg selv".

"En selvhjelpsgruppe er et "verksted for endring" i et fellesskap basert gjensidighet, tillit og respekt. En selv hjelpsgruppe har som målsetting å fremme innsikt, mestringsevne, aktivering av egne krefter og økt livskvalitet gjennom samspill mellom deltakerne. (kilde:selvhjelp.no)


Hvorfor selvhjelp?

Gjennom likemannskonferanser, årskonferanser og regionmøter som CarciNor arrangerer, er erfaringen vår at det ofte blir for lite tid til å snakke sammen. En selvhjelpsgruppe kan være til god hjelp.

Pasienter med nevroendokrin kreft lever ofte lenge med sin kreftsykdom. Dette kan innebære en tung psykisk belastning, spesielt fordi sykdommen har varierende faser og behandlingstetthet. Nye funn i et doktorandarbeidet til Trude Haugland avdekker at pasientgruppen har i større grad redusert livskvalitet. Les mer om doktorarbeidet her ......

Behovet for å møte andre med noen av de samme utfordringene i hverdagene kan ikke undervurderes. Ved å få en tilrettelagt mulighet til å treffe andre som er eller har vært i egen situasjon kan man finne nye måter å takle sykdommen og hverdagen på. Nye ”angrepsteknikker” til egen situasjon kan være med på å øke egen mestring av kreftsykdommen og livskvaliteten.

 

I en selvhjelpsgruppe er deltakerne likeverdige og avlegger taushetsløfte. Dette skaper respekt og åpenhet, en forutsetning for tillit og ansvarsfølelse for egen innsats. Selvhjelp handler ikke i utgangspunktet om å lære av andre, men å søke krefter i seg selv gjennom samhandling med andre i en tilsvarende livssituasjon.
seljvhj

CarciNor støtter arbeidet til Selvhjelp Norge. 
Dette er grupper som CarciNors medlemmer kan ha stor glede av å delta på. Ta kontakt gjennom http://www.selvhjelp.no/  CarciNor kan også være behjelpelig med å komme i kontakt med Selvhjelp Norge.

 

Selvhjelp Norge organiserer selvhjelpsarbeid lokalt. Dette kan være ulikt fra sted til sted:

  • Det kan være selvstendige og frittstående lokale møteplasser for selvorganisert selvhjelp.
  • Det kan være nettverk for selvorganisert selvhjelp på tvers av kommuner.
  • ...Eller det kan være selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button