Vardesentere

Varde   

På Vardesenterene er det en felles likepersontjeneste for kreftpasienter og nærstående. Likepersontjenesten på Vardesenterene er et sammarbeide mellom pasientforeningene og Kreftforeningen. Det er etablert Vardesenter mange steder i Norge.

CarciNor er til stede på Vardesentrene sammen med de andre pasientforeningene som er tilsluttet Kreftforeningen. 
Kirsten er likeperson i CarciNor og er på Vardesenteret

 

Vardesenter

På Vardesenteret finner du likepersontjenesten. Det betyr at du kan få snakke med en tidligere pasient som har bearbeidet sine erfaringer og bruker dette til å hjelpe, støtte og veilede andre pasienter og pårørende.

vardesenteret_logo_7182a   Tjenesten bemannes av representanter fra pasientforeningene som representerer ulike kreftdiagnoser. Her finner du også representanter fra CarciNor.


Likepersontjenesten kan også formidle kontakt til pasient- og likemannsorganisasjonene som driver med likepersonarbeid i ditt nærmiljø.

 

Tilbudet er åpent for alle.

Les mer om Vardesenteret på Radiumhospitalet

Les om Vardesenteret på St. Olavs Hospital i Trondheim 

 

Likemannstjenesten på Haukeland i Bergen

Haukeland_1  

CarciNor og de øvrige pasient- og likemannsforeningene, Kreftforeningen og Haukeland Universitetssjukehus har i samarbeid utviklet en felles likemannstjeneste for kreftpasienter og pårørende på Haukeland. 

 

   

 

Du kan møte en likemann hver tirsdag mellom kl. 12.00 og 14.00 i Atriet på Parkbygget, og på Haukeland Hotell hver onsdag mellom kl. 17.30 og 19.30. Det kan også legges til rette for besøk av en likemann på pasientrom, og etter avtale kan møtet foregå til andre tider.

Ønsker du å kunne prate med noen som har erfart hva det vil si å ha kreft eller å være pårørende? En som kan lytte, dele erfaringer og kanskje vise vei videre? Eller bare en du kan dele en liten stund med? Da er kanskje en likemann noe for deg.
Les mer om likemannstjenesten på Haukeland

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent