AKTIV MED NET

Støtt CarciNor bli medlem

CarciNor brosjyre oktober 20176 web


Medlemmene er CarciNors viktigste aktivum og har stor betydning for foreningen.

CarciNor har flere typer medlemskap. I tillegg til medlem kan man også støtte CarciNor ved et familiemedlemsskap eller støttemedlem. Det er også mulighet for å bli bedriftsvenn i CarciNor.

En kreftsykdom rammer langt flere enn bare den som har fått kreft. Det å leve med NET-kreft, med alt det innebærer, kan bety helt nye utfordringer i hverdagen. Pårørende er viktige støttespillere for den kreftsyke, og de blir også selv sterkt berørt. Det er viktig at både pasienter og pårørende har noen som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

 

Medlemskategorier

Medlem av CarciNor er en person som individuelt og frivillig har meldt seg inn i foreningen og betaler årskontingent. Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter med møterett, tale og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant.

Familiemedlem er person bosatt på samme bostedsadresse som medlem. Familiemedlem er medlem av CarciNor og har individuelt og frivillig meldt seg inn i foreningen, og har samme fulle demokratiske rettigheter som medlem. Familiemedlem betaler årskontingent som fastsatt av landsmøtet.

Støttemedlem er medlem av CarciNor og har individuelt og frivillig meldt seg inn i foreningen, og har fulle demokratiske rettigheter som medlem. Støttemedlem betaler årskontingent som fastsatt av landsmøtet.

Bedriftsvenn er bedrift eller organisasjon som støtter CarciNor. Bedriftsvenn har ingen demokratiske rettigheter. Bedriftsvenn betaler årskontingent som fastsatt av landsmøtet. Les mer .......

 

Bli familiemedlem

Bli medlem mai 2014

For CarciNor er det viktig og også være en forening for de som er pårørende. Ved en gunstig kontingentsats for familiemedlemmer legger vi til rette for at det er flere pårørende som kan være med og dra fordeler av å være medlem. 

 

Engasjert i NET-kreft - Bli medlem!

Det er landsmøtet som vedtar kontingenen for å være medlem i CarciNor. Gjennom kontingenten sikres inntektene i foreningen slik at vi kan klare å opprettholde det gode tilbudet CarciNor har for personer og pårørende med NET-kreft.

Les mer om CarciNors medlemskap i vår brosjyre her ...


Bli medlem du også, les mer ..... 

Det er også muligheter for Gavemedlemsskap les mer .......

Spørsmål, du treffer oss på medlemcarcinor
eller telefon 21 420 680

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button