FORSKNING

Gi en gave til CarciNors Forskningsfond

Forskning


En gave til CarciNors forskningsfond går til forskning på NET-kreft.

 

Fondet brukes til å støtte forskning rettet mot NET-kreft. Fondet brukes også til opplæring og av pasienter og helsepersonell. Les mer om CarciNors forskningsfond her ....

CarciNor deler årlig ut midler fra CarciNors forskningsfond. For å gi et bidrag til CarciNor forskningsfond bruk

KONTONUMMER: 5082.07.66331

 

Vipps

Du kan også bruke Vipps for å støtte forskningsfondet.

Web vipps button 1

 

Skattefradrag

Når man gir pengegaver (ikke medlemskap) kan man få fradrag på skatten.
Les mer om skattefradrag her ....

 

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent