nevroendokrin kreft

NEC - nevroendokrint carcinom

NEC er delt inn i småcellet og storcellet carcinom. De fleste NEC (nevroendokrint carcinom) er småcellet carcinom. NEC er hurtigvoksende NET-kreftsykdom, klassifisert som lavt differensiert nevroendokrin kreft. NEC regnes blant de mest aggressive kreftformene vi kjenner til.

 lunge1

Småcellet carcinom (SCNEC) finnes hovedsakelig i lungene. En liten del av disse svulstene kan også oppstå andre steder i kroppen. Småcellet lungekreft er vanlig i Norge og er en kreftform som lungespesialister har lang erfaring med. SCNEC eller småcellet lungekreft kalles også oat-cell-carcinom (5). 

NEC utenfor lungene, ekstrapulmonal småcellet carcinom (ESCC eller EPSCC). NEC som har opprinnelse utenfor lungene er svært sjeldent. 

Storcellet carcinom (LCNEC) er en sjelden kreftform og av disse oppstår omtrent halvparten i lungene. Resten forekomme i andre deler i kroppen. Ved storcellet carcinom kan det ofte være vanskelig å lokalisere primærtumor.
Les mer om NEC i lunge her .....

 

NEC utenfor lunge

NEC utenfor lungene (ekstrapulmonal) er svært sjeldent og sykdommen er svært aggressiv. Det er derfor viktig at sykdommen vurderes og behandles av en spesialist med erfaring på pasienter med NEC.
Den enkelte pasient må vurderes individuelt hva som kan være den beste behandlingen. Dette kan være; kirurgi, med eller uten strålebehandling eller cellegift, eller en kombinasjon av cellegift og strålebehandling. Se video fra NET Kanker(7)

 

Behandling

Det er av stor betydning at behandlingen utføres i sykehus, eller i et samarbeid med et sykehus og leger som har erfaring med denne type kreft (7). 
Småcellet carcinom diagnostiseres ofte på et tidspunkt hvor det allerede foreligger spredning, og blir derfor sjeldent operert. Pasienter med småcellet carcinom kan ha god effekt av behandling med cellegift.

Helbredelse ved NEC er mulig dersom svulsten er lokal og uten metastaser. Det er flere behandlings alternativ tilgjengelig om man ikke kan kurere sykdommen. Behandlingene er rettet mot å redusere symptomer, forlenge levetiden og forbedre livskvaliteten. Hvilken type behandling som velges er avhengig av den enkelte pasient. Det er også viktig å vurdere hvilken behandling man kan utføre og hvilken behandling man ikke ønsker å gjennomføre.

 

Behandling av NEC avhenger av: 

• tilstanden til pasienten 
• stedet der NEC har oppstått (primærtumor) 
• størrelsen på svulsten
• i hvilket stadie sykdommen er (er det dannet metastaser og hvor?) 
• plasseringen og mengden av metastaser

 

Den vanligste behandling for NEC er: 

• kirurgi (hvis mulig) noen ganger etterfulgt av cellegift (kjemoterapi)
• kirurgi (hvis mulig), noen ganger fulgt av stråling 
• en kombinasjon av cellegift og stråling 
• cellegift alene

 

 

Betegnelser på NEC

SCNEC, småcellet carcinom (Neuro Endocrine småcellet carcinom) 
LCNEC, storcellet carcinom: (Large Cell Neuro Endocrine carcinom). 
ESCC (eller EPSCC) ekstrapulmonal småcellet carcinom. 
SCLC er en felles betegnelse for SCNEC i lunge.

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)
  • Kreftregisteret om NET-kreft(5)
  • Video fra NET Kanker pasientforeningen i Nederland, engelsk tekst(7)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/.....
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer 
(4) Wikipedia, small-cell carcinoma http://en.wikipedia.org/wiki/Small-cell_carcinoma
(5) Kreftregisteret om NET-kreft http://www.carcinor.no/images/stories/ressurser/Kreftregisteret%20om%20NET.pdf
(6) NET Kanker http://www.youtube.com/watch?v=cEg4BVLV7RI&list=PL796553CD62757FF7 
(7) NET Kanker, NEC brosjyre http://www.net-kanker.nl/Neuro-endocriene-carcinoom-info.html


Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent