nevroendokrin kreft

Lungekreft NET

Nevroendokrine (NET) svulster i lunge er en uvanlig type svulst som starter i lungene. Noen lunge NET er høyt differensiert og vokser sakte. Andre som småcellet lungekreft (SCNEC) er veldig aggressive.

lunge1

Det er flere typer nevroendokrine (NET) svulster i lunge.(6)
Høyt differensiert NET deles inn i typisk carcinoid (TC) og atypisk carcinoid (AC).
Lavt differensierte svulster (NEC) deles inn i høygradig maligne (ondartet) småcellet lungekreft (SCLC) og storcellede nevroendokrine tumorer (LCNEC).

Les mer om NET og NEC i klassifisering her ....

 

Om lunge NET

Det varierer hvordan NET lungesvulster oppfører seg. Mange av pasientene søker lege på grunn av hoste, mens andre tilfeller blir oppdaget tilfeldig ved lungerøntgen i forbindelse med en vanlig helsekontroll. Andre symptomer som kan oppstå er lungebetennelse, hoste med blodig slim, andpustenhet, astmaliknende symptomer og smerter i brystet.

Insidensen av lunge carcinoidene (TC og AC) utgjør ca 2 % av all lungekreft, og typisk carcinoid er ca 4 ganger så vanlige som de atypiske. LCNEC utgjør ca 3 % av svulstene mens SCLC er den klart vanligste med ca 16 % av alle diagnostiserte tilfeller av lungekreft. (7)

 

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(1)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London(2)
  • NETipedia, Understanding NETs(4)
  • Gastrointestinal Neuroendocrine Tumors (NET) (5)
  • What is lung NET? (6)

 

Kilder:

(1) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(2) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(4) NETipedia, Understanding NETs http://www.netipedia.org/
(5) University of Wisconsin Dep. of surgery http://www.surgery.wisc.edu/specialties/......
(6) NET Patient Foundation http://www.netpatientfoundation.org/.....
(7) Helsebilioteket http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/lungekreft/.....

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent