nevroendokrin kreft

Lungekreft NET - carcinoid

Høyt differensierte nevroendokrine (NET) svulster i lunge er ofte langsomtvoksende, og i tidlige stadier av sykdommen har man sjelden symptomer.

lunge1

Man deler høyt differensierte NET i lunge i TC (typical) og AC (atypical) lunge carcinoid.

Typisk lunge carcinoid (TC). 
Disse er høyt differensierte NET og er lavgradig maligne svulster. Disse vokser langsomt og har bare sjelden spredning utenfor lunge. Disse utgjør 9 av 10 lunge carcinoider.(6)

Atypisk lunge carcinoid (AC)
Disse er også høyt differensierte NET men er klassifisert som middels maligne (ondartet) svulster. Dette betyr at de kan utvikle eller vokse
raskere enn TC lunge NET.(6) 

Forekomst.
Typiske og atypiske lunge NET står for rundt en tredjedel av alle NET-kreft, og rundt 1-2% av alle lungekrefttilfellene.
Les mer om klassifisering av NET her .....


Symptomer

Det varierer hvordan NET lungesvulster oppfører seg. Mange av pasientene søker lege på grunn av hoste, mens andre tilfeller blir oppdaget tilfeldig ved lungerøntgen i forbindelse med en vanlig helsekontroll. Andre symptomer som kan oppstå er lungebetennelse, hoste med blodig slim, andpustenhet, astmaliknende symptomer og smerter i brystet.

Svulstene kan produsere hormoner hvor en del av dem gir opphav til symptom. Noen svulster produserer histamin som gir opphav til det atypiske carcinoid-syndromet med lyserød flushing, hevelse i ansiktet og økt tåreflod. Andre svulster kan produsere serotonin hvilket gir opphav til det klassiske carsinoidsyndromet: Diaré, flushing, nedsatt funksjon av hjertet og astmaliknende besvær. Forhøyede nivåer av hormonet ACTH kan gi det såkalte Cushings syndrom. Dette kan føre til høyt blodtrykk, bukfedme, måneansikt og vektøkning.


Insidens

Insidensen av lunge carcinoider (TC og AC) (6) utgjør ca. 2% av lungekreft (primary lung tumors) og ca. 21% av carcinoid svulstene.
(For 2012 var det registrert 2902 tilfeller av lungekreft, noe som gir ca. 60 tilfeller av NET lunge carcinoid) (5).

 

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(1)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London(2)
  • NETipedia, Understanding NETs(4)
  • Gastrointestinal Neuroendocrine Tumors (NET) (5)
  • What is lung NET? (6)

 

Kilder:

(1) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(2) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(4) NETipedia, Understanding NETs http://www.netipedia.org/
(5) University of Wisconsin Dep. of surgery http://www.surgery.wisc.edu/specialties/........
(6) NET Patient Foundation http://www.netpatientfoundation.org/wp-content/......


Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent