NET-kreft i tynntarm

Nevroendokrine svulster i tynntarm (small intestine) er ofte langsomtvoksende.

tynntarm1

I tidlige faser av sykdommen har man sjelden noe symptom. Svulsten sprer seg ofte, og danner dattersvulster i lymfekjertler og lever. Det varierer hvilke symptomer nevroendokrine svulster i tynntarm gir, og dette er relatert til hvor mye spredning (metastaser) pasienten har til andre deler av kroppen. En del pasienter søker lege på grunn av magesmerter som kan komme av svulsten i seg selv, dattersvulster eller arrdannelser i tarmkrøset. En annen gruppe av pasienter oppsøker lege på grunn av ulike hormonrelaterte symptomer.

Tynntarms NET kan også bli betegnet som tynntarms carcinoid eller midgut carcinoid (6). For tynntarms NET er Ki67 vanligvis mindre enn 1%, og i de fleste tilfeller til og med mindre enn 0,1%. Høyere Ki67 kan indikere en dårligere prognose (6). Les mer om klassifisering.


Familiær tynntarms NET.

Studier viser at det er en undergruppe av tynntarms NET (en familie gruppe), som er arvelig. Dette er meget sjeldent. Arvelig tynntarms NET/carcinoid er ikke blitt anerkjent, og genetiske faktorer er ikke blitt identifisert (2015) (9). 

 

Carcinoid-syndrom

NET-kreft svulstene produserer hormoner som serotonin og tachykininer. Dette kan føre til carcinoid-syndrom med diaré, flushing, skade på hjerteklaffene og astmaliknende plager. Ca. 20 % av pasientene med nevroendokrin kreft i tynntarm har carcinoid-syndrom (karsinoid-syndrom). De fleste av disse pasientene (39%) har spredning til lymfekjertler eller fjern metastaser (31%) på diagnosetidspunktet. (8)

Av pasientene med carcinoid-syndrome har opp mot 80 % av pasientene diaré, og flushing opptrer hos 15 %. Symptomer på nedsatt hjertefunksjon (carcinoid hjertesykdom) opptrer hos ca. 20-30 %, og astmaliknende besvær hos ca. 15 % av pasientene med carcinoid syndrom.

 

Carcinoid hjertesykdom

Heart
Carcinoid hjertesykdom(7) er en komplikasjon til nevroendokrine svulster, særlig de som oppstår i tynntarmen. Les mer i seneffekter her ...

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(1)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London(2)
  • Small intestine carcinoid(5)
  • Small intestine, Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours(4)
  • Carcinoider, gastrointestinala (Tunntarms NET)(6)
  • Hjertesykdom med sjelden årsak. D.A. Bergestuen, S. Aakhus(7)

 

Kilder:

(1) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(2) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(4) Niederle MB, 2010 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20702725
(5) M T Barakat, 2004 http://www.erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(6) Carcinoider, gastrointestinala (Tunntarms NET) http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1515
(7) Hjertesykdom med sjelden årsak. D.A. Bergestuen, S. Aakhus http://tidsskriftet.no/article/1797880/
(8) University of Wisconsin Dep. of surgery http://www.surgery.wisc.edu/specialties/endocr....
(9) Study from National Institutes of Health (USA) http://www.gastrojournal.org/article....

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent