nevroendokrin kreft

NET-kreft

Det vanligste er å bruke uttrykket NET-kreft eller nevroendokrine svulster (NET). Tidligere ble en del av disse disse svulstene kalt carcinoid (karsionoid), som betyr "kreftliknende". Uttrykket carcinoid brukes nå lite, og da helst om nevroendokrine svulster i tynntarm og første del av tykktarm.Nå blir beskrivelsen carcinoid svulst etterhvert erstattet i den medisinske litteraturen med beskrivelsen nevroendokrin kreft eller gastroenteropancreatic svulster (GEP) (gastro = mage, entero = tarmer/involler, og pancreatic = bukspyttkjertel). Les mer om carcinoid her... 

Nevroendokrine neoplasme (NEN) 
NEN brukes som den overordnede betegnelsen på nevroendokrine svulster og omfatter NET og NEC. (Neoplasme er et annet ord for svulst/tumor) (8). I dagligtale brukes ofte NET om alle nevroendokrine svulster/tumorer, men i forbindelse med klassifisering av disse svulstene brukes NEN. Les mer om klassifisering her...

 

 

Terminologi

Terminologien kan være forvirrende.
En carcinoid kan bli beskrevet som en NET eller en GEP NET. En insulinoma (insulinom) kan også bli beskrevet som en NET i bukspyttkjertelen (pancreas), en PNET (pancreatic nevroendokrin tumor), en PET (pancreatic endokrine tumor) eller en NET (nevroendokrin tumor). Medisinsk litteratur i Norge bruker også forskjellige betegnelser om carcinoid (carcinoid, karcinoid og karsinoid) og svulster (tumorer).

Aktuelle forkortelser og begreper som blir brukt for undergrupper av nevroendokrin kreft.

BP NET
(bronko-pulmonær NET)
GEP NET (gastroenteropancreatic NET)
GI NET (gastrointestinale NET) (GI = gastrointestinale trakt, eller mage-tarm-kanalen)
NEC (nevroendokrin carcinomer)
NEN (nevroendokrin neoplasme)
NET (nevroendokrine tumorer/svulster)
PET
(pancreatic endokrine tumor), pancreatic=bukspyttkjertel
PNET (pancreatic NET)

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)
  •  Wikipedia, Neuroendocrine Tumor(4)
  • Gastrointestinal Neuroendocrine Tumors (NET) (7)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/....
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer
(4) Wikipedia, Neuroendocrine Tumor http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroendocrine_tumor
(5) Wikipedia, Siegfried Oberndorfer http://en.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Oberndorfer
(6) Wikipedia, Carcinoid http://en.wikipedia.org/wiki/Carcinoid
(7) University of Wisconsin Dep. of surgery http://www.surgery.wisc.edu/specialties/..... 
(8) Store medisinske leksikon https://sml.snl.no/neoplasi 

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent