LIKEPERSON

Kreftforeningen

Kreftforeningen Logo

Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge. 

 

Kreftforeningen arbeider for

  • at færre skal få kreft
  • at flere skal overleve kreft
  • best mulig livskvalitet for kreftrammede og pårørende

 

Kreftlinjen

Kreftlinjen

Kreftlinjen er et tilbud fra Kreftforeningen, (foto fra Kreftforeningen).
Kreftlinjen kan være en god støtte ved spørsmål om kreftsykdom, økonomi og rettigheter, eller bare behov for noen å prate med. Tjenesten er et tilbud til kreftpasienter, pårørende, fagpersoner og andre interesserte. Du kan velge å være anonym.
Kreftlinjen gir informasjon om Kreftforeningens legater til kreftpasienter med økonomiske vanskeligheter.

Kreftlinjen bemannes av sykepleiere, sosionomer og jurister som har taushetsplikt. 

 

Mange tilbud

Kreftforeningen har en rekke tilbud til kreftpasienter og bidrar til målrettet innsats innen forskning, omsorg, forebygging, informasjon, internasjonalt arbeid og politisk påvirkningsarbeid. Kreftforeningen finansierer over 25% av all kreftforskning i Norge og er den største ikke-offentlige finansieringskilden til kreftforskning.

 

Mer informasjon

(1) Kreftlinjen https://kreftforeningen.no/vare-tilbud/kreftlinjen-spor-fagfolk-om-rad/
(2) Kreftforeningen https://kreftforeningen.no

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent