Møte med legen

Mange NET-kreft pasienter har kontakt med leger og annet helsepersonell med jevne mellomrom gjerne over flere år. Når du skal til legen, er det lurt å ha tenkt gjennom hva du ønsker å snakke om.

 Netty lege1a

Hvert besøk er en mulighet for deg til å holde helsepersonellet oppdatert om hvordan du har det. Hvert besøk vil også være en mulighet for deg til å holde deg informert om endringer i sykdommen din og behandlingsplanen din. Legen har en tilmålt tid for å snakke med hver enkelt pasient, det er viktig å bruke din tid på en best mulig måte.

 

Forbered møte med legen

Hvis du har flere ting på hjertet, er det lurt å ha med huskelapp. Skriv ned det  du lurer på. Øverst på listen skriver du det som er viktigst å få svar på. Hvis du synes legen svarer uklart på noen av spørsmålene, må du si fra og be om ny forklaring til du har forstått svaret. Det er legens ansvar å uttrykke seg på en slik måte at du forstår. Det er ingen spørsmål som er for vanskelige eller for dumme til å bli stilt.

De fleste leger deler sin e-post adresse, på denne måten kan du sende dine spørsmål før legetimen. En god måte å forberede din lege på spørsmål og problemer du har, og få mer ut av legetimen.

Fastlegen har en viktig rolle i din kreftbehandling. Fastlegen har ansvaret for deg som pasient og er et bindeledd mellom sykehuset og kommunen der du bor og kan henvise videre til andre hjelpeordninger. Les mer om fastlegen her ...

 

Ha med deg en ledsager hvis det er mulig

En ledsager kan støtte deg og notere opplysninger som du kanskje har gått glipp av. 

 

Noen nyttige tips

 • tenk igjennom hva du ønsker å få ut av samtalen
 • skriv ned på forhånd det du lurer på
 • ta med deg en ledsager – det er lett å glemme mye av det som blir sagt
 • oppsummer det dere har snakket om før du går fra legen. Da kan ev. misforståelse korrigeres.
 • blir det for kort tid hos legen, spør om ny avtale, gjerne en dobbelt time.
 • snakk gjerne med noen om samtalen etterpå

 

Bli kjent med helsepersonellet som behandler deg

 • Spør etter hva hver enkelte spesialists rolle er, hva han/hun er fokusert på.
 • Spør om grunnen til alle henvisninger eller konsultasjoner.
 • Fastlegen har en viktig funksjon i kreftbehandlingen, involver fastlegen din.
 • Få en ny vurdering eller avtal et møte med en spesialist på NET-kreft hvis du mener det er nødvendig.

 

Kreftlinjen

Kreftlinjen kan være en god støtte ved spørsmål om kreftsykdom, også når du forebereder deg til møte med legen (1).

Mer informasjon

 • Kreftlinjen (1)
 • Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen (2)
 • Hva er NET-kreft? Å leve med nevroendokrin tumor, pasientveileder (3)

 

Kilder:

(1) Kreftlinjenhttps://kreftforeningen.no/vare-tilbud/kreftlinjen-spor-fagfolk-om-rad/
(2) Kreftforeningen http://www.carcinor.no/images/stories/-Brosjyrer/nevroendokrin%20kreft%20Kreftforeningen.pdf
(3) Carpa NET-patientbroschyr http://www.carpapatient.se/-media/13183/NET-patientbroschyr-2014.pdf

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent