Carcinoid hjertesykdom

Carcinoid hjertesykdom(7) er en komplikasjon til nevroendokrine svulster.

CN heart

Dette gjelder særlig pasienter med nevroendokrine svulster i tynntarmen. 
Pasienter med carcinoid hjertesykdom har ofte utbredte levermetastaser og samtidig det «carcinoide syndrom» forårsaket av tumorproduserte sirkulerende vasoaktive substanser som serotonin, takykiner og bradykiner. Carcinoid hjertesykdom oppstår hos 35 – 70 % av pasienter med carcinoid syndrom.

  

Carcinoid heart

Det er særlig hjerteklaffene i høyre hjertehalvdel som blir påvirket. Dette skyldes at hormonene svulstene lager påvirker hjertet. Hos enkelte pasienter kan det bli nødvendig å skifte hjerteklaff. Pasienter som er i faresonen for hjertepåvirkning blir fulgt opp med ultralydundersøkelser av hjerte.(4)

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • Hjertesykdom med sjelden årsak. D.A. Bergestuen, S. Aakhus(3)
  • Nevroendkrin kreft, Kreftforeningen(4)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) Hjertesykdom med sjelden årsak. D.A. Bergestuen, S. Aakhus http://tidsskriftet.no/article/1797880/
(8) University of Wisconsin Dep. of surgery http://www.surgery.wisc.edu/specialties/endocrine-surgery/conditions-and-procedures/gastrointestinal-neuroendocrine-tumors-net/
(4) Nevroendkrin kreft, Kreftforeningen http://www.carcinor.no/images/stories/Brosjyrer/nevroendokrin%20kreft%20Kreftforeningen.pdf

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent