Seneffekter

En seneffekt er et helseproblem som starter under kreftbehandlingen og som varer mer enn et år etter på. Seneffekter kan også være helseproblemer som oppstår etter kreftbehandlingen er ferdig. Seneffekter kan ha varierende alvorlighetsgrad (1).

seneffekter

Seneffekter er ikke et problem som er spesielt for NET-kreft pasienter. Det er generelt for kreftpasienter. Mange som har gjennomgått kreftbehandling vil ikke utvikle seneffekter.

Seneffekter kan påvirke livskvaliteten. Noen bivirkninger melder seg umiddelbart etter behandling, andre oppstår lenge etter at behandlingen er over. Det kan gå så lenge som 10–20 år før man opplever seneffektene. Voksne som har vært behandlet for kreft som barn, kan få seneffekter så lenge som 30-40 år etter avsluttet kreftbehandling.

Carcinoid hjertesykdom
Carcinoid hjertesykdom er en komplikasjon til nevroendokrine svulster, særlig de som oppstår i tynntarmen. Les mer her...

 

Mer informasjon

  • Seneffekter, Kreftforeningen (1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • Lærings- og mestringssenteret Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet(3)
  • Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen(4)

 

Kilder:

(1) Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/om-kreft/seneffekter/
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) Lærings- og mestringssenteret Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet http://www.carcinor.no/images/stories/Nyheter/....
(4) Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen http://www.carcinor.no/images/stories/Brosjyrer/....

 


Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent