Røntgenundersøkelser

Det er en rekke røntgenundersøkelser som kan være aktuelle i forbindelse med mistanke om NET-kreft eller oppfølging av sykdommen. Legen kan be om forskjellige spesifikke tester som han eller hun ønsker gjort. Disse kan være forskjellige, avhengig av hvor langt man er i sykdomforløpet.

Netty X ray web

Røntgenundersøkelser brukes ved; Utvelging, oppdagelse av hovedsvulsten i en pasient som det er mistanke om har NET kreft, undersøke om hvor langt sykdommen har kommet, kontroll om hvor bra respons pasienten har til behandlingen som er gitt, oppfølging av en diagnose og/eller behandling.

 

CT

CT (Computer Tomography) skanner er en spesiell type røntgenmaskin. En CT bruker ioniserende stråling for å kunne gi en tredimensjonalt bilde av innsiden av kroppen. Den kan bli brukt til å fastslå posisjonen og størrelsen på svulster. CT brukes også for regelmessige bildeundersøkelser for å finne ut mer om svulsten er stabil eller vokser, og hvordan svulsten reagerer på behandlingen. Før en CT undersøkelse så kan det hende at pasienten enten må få en sprøyte eller må drikke en væske (kontrastmiddel) som inneholder et fargestoff som kommer frem på CT bildene.

 

MR

MRI (Magnetic Resonance Imaging) kan bli brukt til å lokalisere en svulst.  Magnetisme er brukt i stedet for røntgen til å lage mykdelsbilder som kan skjelne mellom normalt vev og vev som er ødelagt.  Om en svulst er identifisert på denne måten, så kan det være at flere prøver er nødvendig for å bekrefte hvilken type svulst det er.

 

Andre aktuelle undersøkelser

x ray

Skan av skjelettet (benskan) – ser etter endringer eller uregelmessigheter i skjelettet. Dette kan også bli kalt en radionuclide skan, eller en scintigram. Dette blir vanligvis foretatt på en nukleærmedisinsk avdeling eller røntgenavdeling på et sykehus. En benscan har muligheten til å se på et spesielt ledd eller ben (3).

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/.........
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/.........

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent