Døgnurin U5-HIAA

U5-HIAA (hydroxyindoleacetic acid) er en substans som naturlig blir utskilt av kroppen. Normalt vil man bare kunne finne ørsmå deler i urinen. Opphøyde forekomster i en urinprøve kan indikere NET-kreft, men flere prøver er nødvendig for å kunne bekrefte en diagnose. Denne prøven kan være negativ selv om en person har NET-kreft, slik at videre prøver er nødvendig.

Ved døgnurin prøve samler man urin over 24 timer. Pasienten vil bli bedt om å unnvike visse typer mat før og etter denne prøven. I de internasjonale retningslinjene står det at ved måling av U5-HIAA skal pasientene unngå matvarer som inneholder mye tryptofan og medikamenter som kan påvirke serotoninnivået (for eksempel «lykkepiller» og kanskje også somatostatin hemmere) i tre døgn før målingen. I praksis er dette veldig vanskelig å følge opp både for pasient og lege.

I artikkelen "Har du vært utsatt for måling av urin 5-HIAA?" (4) sies det "at så lenge pasienten spiser det han/hun pleier å spise, vil U5-HIAA analysen reflektere det nivået han/hun ligger på. Og med stort sett den samme kosten vil variasjon fra en U5-HIAA måling til en annen være et bilde på sykdomssituasjonen."

Økt serotoninnivå er antatt å spille en viktig rolle i utvikling av carcinoid syndrom som finnes hos 10-18 % av pasientene med nevroendokrin kreft 
i tynntarm. Carsinoid syndrom er en samling symptomer: diare, flushing, carcinoid hjerte sykdom (fibrose), astmatiske symptomer og fluktuerende blodtrykk, av disse symptomene er flushing og diare de vanligste. Serotonin spiller altså en viktig rolle for en del NET-pasienter og måling av serotonin nedbrytningsproduktet U5-HIAA, som avspeiler serotoninnivået, er et nyttig verktøy både for diagnostisering, karakterisering og oppfølging av pasienter med nevroendokrine svulster. 

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)
  • Har du vært utsatt for måling av urin 5-HIAA? M. Dahl, CarciNors Blogg(4)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer
(4) Carcinors blogg http://carcinor.wordpress.com/2014/02/21/har-du-vaert-utsatt-for-maling-av-urin-5-hiaa/

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent