MEDLEM

CarciNors oppslag/poster

poster web

CarciNor har eget oppslag/plakat/poster om foreningen og våre tilbud.

FORSKNING

Global NET Cancer Survey

 Survey NET global web

Resultatene fra den Internasjonal forskningsstudien på NET-kreftpasienters erfaringer og livskvalitet er kommet. Studien ble presenteret på ENETS konferansen i Barcelona i mars 2015.

Stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreft

NET-kreft studie mai 2014

 

CarciNor har deltatt på ”Global NET Pasient Survey”.
For første gang ble det gjennomført en stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreftpasienters (nevroendokrin/carcinoid kreft) erfaringer og livskvalitet. En global studie på tvers av landegrenser og kontinent. Les mer her ....

Deltakere i studien var NET-kreft pasienter over hele verden. Studien ble oversatt til en rekke språk, også norsk.

Det er viktig at også vi i Norge bidrar i studier og deler våre erfaringer om diagnose og behandling. 

CarciNor deler ut forskningsmidler

Forskningsmidler web 2014

CarciNor deler ut forskningsmidler.
Vi søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft, nevroendokrin kreft, carcinoid.

FORSKNING

CarciNors forskningsfond for
NET-kreft

Forskningsfond okt 2017 II2 web

CarciNor er en aktiv økonomisk bidragsyter til forskning innen NET-kreft. Det deles jevnlig ut midler til relevante prosjekter.

Målsetningen for CarciNors forskningsfond er å stimulere til flere og bedre forskningsprosjekter relatert til NET-kreft. Slik kan vi som pasientforening, i samarbeid med fagmiljøet, være med på å sikre at vi finner fram til bedre metoder for utredning og behandling for de som blir rammet av NET-kreft. Les mer om CarciNor og forskning her .....


Støtt CarciNors forskningsfond

Alle gaver til CarciNors forskningsfond går uavkortet til forskning på NET-kreft. Gaver til kreftforskning gir rett til skattefradrag. Dersom du ønsker skattefradrag må du huske å oppgi både navn og personnummer som betalingsinformasjon på vedlagte giro eller i nettbank.

CarciNors forskningsfond kontonummer: 5082.07.66331

Vi takker for din støtte til forskning for bedre utredning og behandling av NET-kreft.

 

Forskningsmidler til forskning på NET-kreft

Dr. Haugviks forskningsprosjekt er et konkret eksempel på gode forskningsprosjekter som har fått støtte fra CarciNor.

sven petter haugvik phd

Modern Surgical Treatment and Genomic Profiling of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms – from the Operating Theater to the Gene Lab.

– “I mitt doktorarbeid har vi inkludert over 200 pasienter med denne sykdommen. Vi kunne vise at laparoskopisk kirurgi, åpen bukspyttkjertelkirurgi med karrekonstruksjon og kirurgisk behandling av nevroendokrint karsinom i bukspyttkjertelen kan utføres trygt med onkologisk gunstig utfall.

Les mer i CarciNors blogg her ...

 

Dedikert til CarciNor

I forskningsprosjektet dedikerer dr. Haugvik dette til CarciNor.

«This work is dedicated to CarciNor, the Norwegian patient association for neuroendocrine cancer, for its invaluable efforts in raising awareness about and support for patients and caregivers affected by neuroendocrine cancer.

 

 

CarciNors brosjyre om forskning

Forskningsfond brosjyre 2014 mai

Les mer her .......

 


Søk om forskningsmidler fra fondet

Forskning 2017 web1

CarciNor søker nye forskningsprosjekter innen NET-kreft. Vi oppfordrer aktuelle søkere til å ta kontakt med oss for mer informasjon om søknad og tildeling av midler fra CarciNors forskningsfond. Les mer her ....

 

Gave til forskning

Forskning gave txt web

Les mer om CarciNors forskningsfond og hvordan du kan bidra til forskning på NET-kreft. Les mer her ....

 

 


CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

 

  NetVerket 2 2015  

NETverket

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

   CarciNor er anerkjent av:Anerkjent