Stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreft

For første gang ble det gjennomført en stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreftpasienters (nevroendokrin/carcinoid kreft) erfaringer og livskvalitet. En global studie på tvers av landegrenser og kontinent.

NET-kreft studie mai 2014

 

CarciNor har deltatt på ”Global NET Pasient Survey”.
For første gang ble det gjennomført en stor internasjonal forskningsstudie på NET-kreftpasienters (nevroendokrin/carcinoid kreft) erfaringer og livskvalitet. En global studie på tvers av landegrenser og kontinent. Les mer her ....

Deltakere i studien var NET-kreft pasienter over hele verden. Studien ble oversatt til en rekke språk, også norsk.

Det er viktig at også vi i Norge bidrar i studier og deler våre erfaringer om diagnose og behandling. 

En viktig del av undersøkelsen var å gi NET-kreftpasienter mulighet til å dele sine erfaringer og kunnskap om denne sjeldne kreftsykdommen. Det var den Internasjonale Nevroendokrine Kreft Alliansen (INCA) som sammen med pasientorganisasjoner over hele verden som gjennomførte undersøkelsen. Gjennom studien ville man dokumentere NET-kreft pasientenes erfaringer for å øke kunnskap og bevissthet om NET-kreft.

 

Les mer på CarciNors blogg .....

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680

post(a)carcinor.no

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button