CarciNor på ENETS 2024

CarciNor på ENETS 2024

Publisert av Mari Sandvold den 01.07.24.

European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) arrangerer hvert år en konferanse som samler de fremste ekspertene på nevroendokrin kreft, ikke bare fra Europa, men hele verden. I år ble konferansen avholdt 13.-15. mars i Wien. CarciNor var representert ved styreleder og daglig leder.

Tekst og foto: Mari Sandvold

Onsdag tidlig morgen var det offisiell åpning. Parallelt med det «vanlige» konferanseprogrammet, var det denne dagen også et eget såkalt Postgraduate Course med spesielt fokus på klinikerne, det vil si de legene som jobber direkte med pasientene, i motsetning til de som jobber med forskning i et laboratorium eller i administrasjonen. Her var det både presentasjoner av «best practice», paneldiskusjoner og korte innlegg. Sistnevnte ble brukt i spørsmålet om hvordan man velger ut de pasientene som ikke kan opereres og som kvalifiserer til PRRT-behandling, hvor vi fikk presentert «svarene» sett fra en onkolog (kreftlege), endokrinolog (lege som er ekspert på hormonsykdommer) og gastroenterolog (lege som er ekspert på mage- og tarmsykdommer).

Jon Sponheim (OUS) presenterer siste nytt på forskningsfronten fra Norge.

På hovedprogrammet onsdag var temaene om alt fra hva som kjennetegner opprinnelsescellene i organet hovedsvulsten utgår fra, ulike behandlingsmetoder, inkludert en egen sesjon om PRRT. Der presenterte overlege Jon Sponheim fra Rikshospitalet ny spennende forskning om radionukleotidbehandling av pasienter med nevroendokrine svulster i bukspyttkjertelen. Dette var en såkalt oral abstract presentation, som fikk mye positiv tilbakemelding fra det internasjonale fagmiljøet. Funnene ble også presentert i en fysisk poster som hang utenfor forelesningssalene i konferansebygget.

Kreftsykepleier Kjerstin S. Mordal (OUS), Mari Sandvold, Roy A. Farstad og kreftsykepleier Vera Dahle (OUS).På torsdag kunne man velge blant sesjoner om nevroendokrine tumor syndromer som MEN 1-2-3-4, von Hippel Lindau, og arvelig NEN i tarmsystemet, til oppdateringer på legemiddelfronten, og en egen sesjon om endoskopisk og kirurgisk behandling av GEP-NETs (nevroendokrine svulster i bukspyttkjertelen). Det var også en egen sesjon for sykepleiere, hvor de tok opp temaer som levertransplantasjon for pasienter med nevroendokrin kreft, kosthold og psykososial oppfølging.

På fredag var det to parallellsesjoner. Den ene handlet om målrettet radionuklidbehandling, som PRRT med Lutetium (Lu-177), alfastråling, og bruk av nye radioaktive isotoper. Den andre var en egen sesjon for INCA (International Neuroendocrine Cancer Alliance, som er paraplyorganisasjonen for alle pasientforeningene for nevroendokrin kreft), hvor de blant annet fikk presentert sitt arbeid med å styrke kompetansen om nevroendokrin kreft hos helsepersonell som ikke vanligvis jobbet med NEN, det såkalte «Think NENs» prosjektet. Utenom faglig påfyll og oppdatering, er også ENETS viktig for nettverksbygging. Våre leger og sykepleiere får muligheten til å treffe kollegaer fra de andre norske sykehusene for nyttig erfaringsutveksling. For styreleder og daglig leder er det utrolig lærerikt å få møte så mange av våre eksperter samlet på ett sted. I tillegg er det en gyllen anledning til å knytte kontakter med våre søsterorganisasjoner og med INCA, og dele erfaringer på tvers av landegrenser!


European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) ble grunnlagt i 2004 og har i dag mer enn 1500 medlemmer. ENETS-medlemmer kommer fra en rekke forskjellige medisinske felt, inkludert onkologi, endokrinologi, gastroenterologi, nukleærmedisin, patologi, radiologi, kirurgi og grunnleggende/translasjonsvitenskap. ENETS er forpliktet til å øke bevisstheten og berike forskning, utdanning, vitenskapelig samarbeid innen NETS. ENETS tilbyr en rekke omfattende og akkrediterte utdanningsprogrammer om NET sykdom, diagnose og behandling, i form av konferanser, webinarer og e-læring.