Foreløpig dato for Landskonferansen 2020

Foreløpig dato for Landskonferansen 2020

Publisert av Mari Sandvold den 24.06.20.

Illustrasjonsfoto: CDC/Pexels

Styret i CarciNor besluttet i mars å avlyse Likepersonkonferansen 19.-20. mars, og Landsmøte og Landskonferansen 20.-22. mars. Etter å ha rådført oss med medisinsk ekspertise vedrørende våre medlemmer/pasienter sin allmenne helsetilstand i forhold til utviklingen av koronaviruset i Norge, valgte vi å ikke utsette våre medlemmer for ytterligere risiko, og dermed avlyse konferansen.

Nytt tidspunkt for likepersonkonferansen blir 29.-30. oktober, og ekstraordinært Landsmøte og Landskonferanse blir den 30. oktober-1. november 2020, og vi vil fremdeles være på Quality Hotel Tønsberg. Styret gjør en ny vurdering over sommeren med tanke på gjennomføring av planlagte Likepersonkonferanse og Landskonferanse i overgangen oktober-november.

QualityHotelTønsberg

Foto: Quality Hotel Tønsberg

Siden det er langt fram til ekstraordinært årsmøte, har alle medlemmer fått tilsendt årsberetningen, årsregnskap, balanse og revisors beretning  for 2019 på e-post.

Til informasjon vil styret bli sittende på bakgrunn av koronasituasjonen fram til vi får avholdt valg på et ekstraordinært årsmøte eller eventuelt et ordinært årsmøte i 2021.

Har du spørsmål, så ta kontakt med sekretariatet på post@carcinor.no.