Kan jeg bli Likeperson?

Det er ingen formelle krav til å kunne være likeperson. Men det er allikevel ikke alle som egner seg til å være likeperson. Vurderingen av egnethet gjøres av kvalifiserte personer knyttet til CarciNor ved gjennomføring av likepersonkurs.

Likepersonskurs

En likeperson skal ha gjennomført likepersonkurs. Likepersonskurset er også en del av kvalitetssikringen av CarciNors likepersonsarbeid, og godkjenning av likepersonen.

En likeperson skal ha god kjennskap til CarciNor, og hvordan foreningen er organisert.
En likeperson har taushetsplikt.

 

Retningslinjer for likepersonsarbeidet

CarciNor Likeperson retningslinjer mars 2014

Likepersonsarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter.
Les mer om retningslinjene her ......

 

Organiseringen av likepersonarbeidet

Samtalegrupper, oppsøkende aktivitet, besøkstjeneste, aktivitetsgrupper, kurs, opplæring av likepersoner, er alle aktiviteter innenfor likepersonsarbeidet i CarciNor. Den enkelte likepersonaktivitet ledes av en likeperson og koordineres av CarciNors likepersonkoordinator. 

CarciNor bidrar til å opprette tilbud for foreningens medlemmer der hvor dette etterspørres.
Det er også en klar forventning til likepersonene i CarciNor at man er aktiv i forhold til deltakelse i likepersonsarbeid som Kreftforeningen legger til rette for, feks; møteplasser, Vardesenter, pustehull, kafemøter.

 


CarciNor trenger flere likepersoner

Likepersonene er en viktig del av arbeidet som CarciNor driver.

Likepersonene formidler viktig kunnskap til de som søker informasjon om NET og kreftsykdom, og om hvordan det er å leve med sykdommen.


Kan du tenke deg å være likeperson i CarciNor, ta kontakt på

 
eller telefon:  21 420 680.

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button