Hvem er en likeperson?

En likeperson i CarciNor er en person som på bakgrunn av egen erfaring om å leve med NET-kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende.

Likepersonarbeidet

Likepersonsarbeidet for personer med NET-kreft og deres pårørende er en viktig del av det arbeidet som CarciNor driver. Retningslinjene for likepersonarbeidet beskriver CarciNors likepersonarbeide. Likepersonarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter. En likeperson er ikke en fagperson, men en kvalifisert lekmann som kan gi omsorg og praktisk veiledning. Likeperson har avlagt taushetsløfte. Likeperson i CarciNor er årlig med på samlinger der de oppdateres både faglig og på det som skjer i foreningen.

Du som trenger en å snakke med om NET-kreft, nye eller gamle spørsmål, ung, gammel, pasient, pårørende eller andre, kan ringe en av våre likepersoner når du måtte ha behov for det. CarciNor har pårørende som er likepersoner, disse har egen erfaring med NET-kreft og kan være til god hjelp og støtte for den som er pårørende til en som har NET-kreft. 

Våre likepersoner kan ikke kan gi deg svar på alle spørsmål du måtte ha angående sykdom, økonomiske rettigheter, ernæring m.m, men de kan gi deg råd om hvordan du kan gå fram videre.

 

" Hjelp til selvhjelp"

Eller trenger du noen å snakke med, noen som uten forbehold kan lytte til dine bekymringer og gleder. Det kan være mye hjelp og støtte i en god lytter. Ikke nøl med å ringe en av våre likepersoner uansett hva du måtte ha på hjertet!
Våre likepersoner har avgitt taushetsløfte.

Les mer om likepersonsarbeidet i CarciNor her ...


Dette er våre likepersoner

Her finner du oversikt over våre likepersoner .......

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button