Likepersonarbeidet i CarciNor

Likepersonsarbeidet er en viktig del av CarciNors arbeid for personer med NET-kreft og deres pårørende.
Gjennom likepersonarbeidet vil vi bidra til en best mulig livskvalitet for de som er rammet av NET-kreft.

 

En likeperson i CarciNor

er en person som på bakgrunn av erfaring om å leve med NET-kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende. En likeperson er ikke en fagperson, men en kvalifisert lekmann som kan gi omsorg og praktisk veiledning.

Likepersonarbeidet i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter, og våre retningslinjer for likepersonsarbeidet. CarciNor likepersoner er kvalitetsikret og godkjent gjennom vår likepersonsordning. Alle våre likepersoner har avlagt skriftlig taushetsløfte. CarciNor har egen likepersonkooordinator som er tilsluttet hovedstyret. Les mer om retningslinjer her ...

Likepersonarbeidet er frivillig og ulønnet, og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper.
Her finner du våre likepersoner ........

 

CarciNors likepersonbrosjyre

Likeperson brosjyre feb 2018 trykk utf

Les om likepersonsarbeidet i CarciNors likepersonsbrosjyre her...

 

Likepersonarbeidet

Likepersonarbeidet i CarciNor kommer til uttrykk på mange måter.
Likepersonsamtale, Vardesenter, Selvhelpsgrupper, Forum, CarciNors Kafe møter. Dette er alle deler i likepersonarbeidet som drives i CarciNor.
Les mer om likepersonsarbeidet .......

Vardesenter eller likepersontjeneste er opprettet på, eller ved, de fleste av de store sykehusene.
CarciNors likepersoner er aktive på mange av Vardesentrene. 
Kirsten er likeperson i CarciNor og er engasjert på Vardesenteret på Radiumhospitalet.
Les mer om Kirsten her .......


Selvhjelpsgrupper
er en del av likepersonarbeidet i foreningen.
CarciNor bidrar til å opprette selvhjelpsgrupper rundt omkring i landet.
Les mer om selvhjelpsgrupper ........

 

Forum/Gruppe er en del av det man regner som et moderne likepersonsarbeid.
CarciNor har forum tilknyttet facebook med egen lukket gruppe hvor man må søke om å bli med. Dette er en lukket gruppe og det er bare medlemmer av gruppen som kan se hva som blir postet i gruppen. Man må også være medlem av gruppen for å kunne legge inn en post eller kommentere på en post.
Gå til facebook gruppn her .......

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button