Trenger du en å snakke med

En likeperson har erfaring med NET-kreft, en som har gjennomgått det samme som deg.
CarciNor har likepersoner både for pasienter og pårørende.

En likeperson i CarciNor er en person som på bakgrunn av erfaring om å leve med NET-kreft, kan være til hjelp for andre i samme situasjon og disses pårørende. En likeperson er ikke en fagperson, men en kvalifisert lekmann som kan gi omsorg og praktisk veiledning.

Likepersonarbeidet er frivillig og ulønnet, og kan foregå mellom enkeltpersoner og i grupper. Alle våre likepersoner har avlagt skriftlig taushetsløfte. 

En likeperson forstår hvordan du har det og kan være en god støtte. Være en å snakke med om vanskelige ting, utveksle erfaringer og opplevelser. Kan bidra med henvisning til helsepersonell eller fagfolk.

En likeperson er et medmenneske.

 

Kontakttelefon/Likepersonstelefon

CarciNor har egen kontakttelefon som betjenes av våre likepersoner.

        21 420 680

Åpningstider hverdager 09.00 - 15.00
Du kan også ta kontakt direkte med en av foreningens likepersoner, også utenom åpningstiden. 

Her finner du oversikt over våre likepersoner .......

 

Les om likepersonsarbeidet i CarciNors likepersonsbrosjyre her...

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button