NET-kreft dagen

Den internasjonale NET-kreft dagen, 10. november.
NET-kreft dagen - et fellesskap for de som er rammet - et fellesskap som kan gi hjelp, råd og støtte.

 

Den internasjonale dagen for opplysning om nevroendokrin kreft (NET-kreft), "Worldwide NET Cancer Awareness Day” blir arrangert 10. november hvert år.
NET-kreft dagen er en internasjonal dag for å skape oppmerksomhet om denne sjeldne kreftsykdommen. Ved samarbeid på tvers av landegrenser kan vi engasjere mange som bidrar til at NET-kreft pasienter og pårørende blir hørt. En dag der pasienter, nærstående og alle som er interessert i deres sak kan bidra til å øke kunnskapen om NET-kreft, behovet for rask diagnose og tilgang til best mulig behandling og pleie.

 

 

 NET kreft dagen 2014 web

Den internasjonale NET-kreft dagen, 10. november

NET-kreft dagen arrangeres fordi en rekke studier viser at det er alvorlige mangler og feil ved diagnostisering og behandling av NET-kreft. Feil og mangler som kan føre til alvorlig sykdom og død. Det er store forskjeller på behandling av NET-kreft rundt omkring i verden, og det er viktig å skape bevissthet om denne alvorlige kreftsykdommen.

NET-kreft dagen er blitt et unikt samarbeide mellom 24 forskjellige NET-kreft organisasjoner fra 17 land over 5 kontinenter. NET-kreft dagen er et unikt internasjonalt samarbeide mellom pasientorganisasjoner og støtte organisasjoner for NET-kreft fra hele verden. 
CarciNor er en aktiv deltaker og bidragsyter i det internasjonale arbeidet for NET-kreft dagen. Et viktig samarbeide som viser at det er store felles utfordringer i forhold til NET-kreft på tvers av landegrenser og kontinenter.

 

 

Bergen 12 1024

NET-kreft dagen i Bergen

Dagen er et unikt samarbeide mellom forskjellige NET-organisasjoner over hele verden. CarciNor er en aktiv deltaker og bidragsyter på den årlige internasjonale NET-kreft dagen for opplysning om nevroendokrin (NET) kreft.

En av satsnings områdene for NET-kreft dagen er å bruke sosiale media, og internett. Gjennom internett blir landegrenser og avstander visket ut, og vi kan få kontakt med andre organisasjoner og andre personer som er rammet av NET over hele verden.

 

 

CarciNors brosjyrer for NET-kreft dagen

NET kreft dagen om dagen

CarciNor, våre lokallag, medlemmer og samarbeidspartnere over hele landet deltar i markeringen av NET-kreft dagen.
CarciNor er en del av det internasjonale arbeidet som gjøres gjennom ”International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA). 
Les mer i vår folder om NET-kreft dagen her .....

 

net_final_ribbon liten

CarciNors blogg

CarciNor har egen blogg hvor vi presenterer aktuelle saker, også om våre arrangement på NET-kreft dagen.
Les mer i vår blogg her ....

 

 

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button