Brukermedvirkning

Brukermedvirker fra CarciNor.
Vil du være med på å forbedre forholdene for pasienter og pårørende?

Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet som vi kreftpasienter har. Gjennom brukermedvirkning sikrer vi at våre interesser som kreftrammede blir ivaretatt på en best mulig måte. Dette er en lovfestet demokratisk rettighet som er umåtelig viktig både for oss som er pasienter i dag, og ikke minst for de som kommer etter oss.

Gjennom brukermedvirkning kan vi bidra til å gjøre helse- og velferdstjenestene bedre. Ved å ta i bruk egne erfaringer, hvordan det er å være pasient eller pårørende, sikre vi interessene til de som er rammet av kreftsykdom.

 

Kan brukermedvirkning være aktuelt for deg? 

Brukermedvirking okt 2018

CarciNor har sammen med pasientforeningene og Kreftforeningen etablert brukermedvirkere med krefterfaring mange steder. Våre brukermedvirkere er etterspurt i mange forskjellige fora. Kreftrammede er en stor og sammensatt gruppe. Som kreftrammet vet du mye om hvordan det er å være pasient, og om hva som skal til for å gjøre hverdagen bedre, både på sykehus, NAV og i kommunen.
Vi trenger flere som kan bruke sine erfaringer til beste for dem som kommer etter.
Les mer i CarciNors brosjyre her ...

Ta kontakt med oss i CarciNor.  postcarcinor

eller telefon:  21 420 680

 

Retningslinjer for brukermedvirking i CarciNor

Brukermedvirking retningslinjer mars 2014

Brukermedvirking i CarciNor drives med grunnlag i CarciNors vedtekter.
I CarciNor er det etablert en egen brukerkoordinator som har ansvar for brukermedvirkingsarbeidet i foreningen.
CarciNor har egne retningslinjer for brukermedvirking.

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button