INCA - den Internasjonale Nevroendokrine Kreft Alliansen

INCA har forpliktet seg til å være den globale talsmann for nevroendokrine (NET) kreftpasienter. Vi har en visjon om en verden der alle nevroendokrine kreftpasienter får en riktig diagnose, den beste omsorg og den ultimate behandling.

 

INCA har som formål å arbeide sammen for å øke forståelsen om NET-kreft typer på et globalt plan. Den internasjonale NET-kreft dagen 10. november for opplysning om nevroendokrin kreft er en årlig opplysningskampanje som koordineres av INCA. Det er pasientforeninger og støtteforeninger som arrangere aktiviteter både nasjonalt og internasjonalt på NET-kreft dagen.

 

wncad at wien sept 2012

NET-kreft allianse

Hovedmålet for alliansen er å øke bevisstheten om nevroendokrin kreft i helsevesenet, samfunnet og blant folk flest. Det er engasjementet for å endre ting til det bedre for nevroendokrine kreftpasienter som driver oss fremover, og å forene pasientforeninger og talsmenn for NET-kreftpasienter fra hele verden i dette arbeidet " sier Grace Goldstein, president for INCA og daglig leder for Carcinoid Cancer Foundation i New York, USA.

Vi har en visjon om en verden der alle nevroendokrine kreftpasienter får en riktig diagnose, den beste omsorg og den best mulige behandling.

Øke bevisstheten om NET-kreft

Hovedmålet for alliansen er å øke bevisstheten om nevroendokrin kreft i helsevesenet, samfunnet og blant folk flest. Høyt prioriterte oppgaver for alliansen er arbeidet for å oppnå tidlig diagnostisering av kreftsykdommen gjennom samarbeid med helsesektoren og det offentlige. Tilgang til multidisiplinære team, og omsorg av høy kvalitet for alle. Formidling av nøyaktig og brukervennlig informasjon om nevroendokrin kreft.

INCA (tidligere kjent som Worldwide NET Cancer Awareness Day Alliance) ble etablert i 2010 i Berlin, Tyskland. Alliansens medlemmer er NET-kreft pasientgrupper og interesseorganisasjoner fra Asia, Australia, Europa og Nord-Amerika. CarciNor er en aktiv deltaker i det internasjonale samarbeidet gjennom INCA. CarciNor er også en av initiativtakerne til INCA og NET-kreft dagen, og er blant stifterne ("Founding fathers") av NET-kreft dagen 10 november. 

 

INCA - en global plattform

INCA er en global plattform for å støtte eksisterende og nye NET-kreftpasient grupper og interesseorganisasjoner fra hele verden. Ved samling av ressursene hos nåværende medlemmer og aktivt nå ut til nye medlemmer, oppfordrer INCA til deling av ”best practices” og erfaring. Noe som er viktig og avgjørende i forhold til sjeldne kreftformer som nevroendokrin kreft.

Les mer om INCA på deres web sider her ...

 

aktiv netty think intro

NET-kreft og sebra

Det fremste internasjonale symbolet på NET-kreft er sebra og sebrastriper. Pasientorganisasjoner for NET, helseinstitusjoner og andre som arbeider for NET bruker sebra. Et symbol som også CarciNor bruker i utstrakt grad for å fremme NET-kreft saken. 

Et bilde forklarer mer enn 1.000 ord.

Den internasjonale NET-kreft alliansen INCA har sin egen sebra, Netty. Sebraen Netty brukes i mange sammenheng og illustrer arbeidet for NET-kreft pasienter og pårørende på en god måte.
Ved å bruke Netty illustrer man situasjoner og problemstillinger som er de samme over hele verden. På tvers av landegrenser og språk får man frem utfordringene for NET pasienter uavhengig av hvor de bor. Sebra – en lite trolig diagnose. Les mer om NET og sebra her ….

Når man hører lyden av hover …. Tenk over at det kan være den relativt sjeldne sebraen, og ikke nødvendigvis bare en hest!

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button