Mestre livet med kreft

Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer.
Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdommen ofte like viktig.

 

Å mestre kreftsykdom både som pasient og pårørende kan være krevende under, og ikke minst etter kreftbehandling. Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdommen ofte like viktig.

 

 

aktiv montebello intro

NET-kreft på Montebellosenteret

Montebellosenteret på Mesnali ved Lillehammer holder jevnlig kurs for mestring av kreft. Her arrangeres også årlig kurs for nevroendokrin kreft.

Kursene på Montebello er veldig populære blant CarciNors medlemmer, og de gir gode tilbakemeldinger.

Oppmerksomheten i kurset rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling. Kunnskapsformidling om kreft, kreftbehandling, mestring og livet videre er i fokus. Her blir du/dere godt ivaretatt og man føler seg hjemme på Montebello senteret. Kurset er for alle som er berørt av nevroendokrin kreft, om man har eller har hatt NET kreft. Kurset er med eller uten pårørende/nærstående, og kanskje er kurset like viktig for den som står den syke nær.

CarciNors medlemmer skyter av oppholdet og besøker ofte Montebello flere ganger.
"Vi hadde et fantastisk opphold som ga trygghet, inspirasjon og motivasjon. Det var godt å være sammen med andre som var i samme situasjon, ikke minst for den som er pårørende. Et hyggelig opphold fylt med hverdagsglede og livslyst. Vi drar gjerne tilbake".

 Les mer om Montebello her ...

 

Kreftkoordinator

Det er mange kommuner og sykehus som har kreftkoordinator. Kreftkoordinatoren kan være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte. Koordinatoren skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, gi informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg. Kontakt kommunen din for å finne ut om de har kreftkoordinator.

 

Mestringskurs for NET-kreft

Læring og Mestringssenteret på Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet holder jevlig kurs for pasienter med nevroendokrin kreft. 

mestring web

Mestringskurs for deg som har NET-kreft (nevroendokrin kreft) og dine pårørende.
Læring og Mestringssenteret på Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet holder jevlig kurs for pasienter med nevroendokrin kreft. Kurset er et samarbeid mellom pasientforeningen CarciNor, Kreftforeningen, Senter for nevroendokrine svulster og Lærings og mestringssenteret.

Kursdagene består av forelesninger av helsepersonell og gruppesamtaler med erfarne sykepleiere tilstede.
Det er ønskelig at kursdeltagerne deltar på hele kurset, både i forhold til programmet, og for å få dekket reiseutgifter etc.

Les mer om kurset her ......

 

Rettigheter

Når kreftsykdom rammer kan livet bli endret både for pasient og for pårørende. De fleste trenger råd og veiledning om forhold rundt arbeid, skole og hjemmesituasjonen. Sosionom ved sykehuset kan gi råd om trygderettigheter, økonomiske forhold og ulike velferdsordninger.
Kreftforeningen kan gi utfyllende informasjon om rettigheter for kreftrammede og pårørende (4).

 

Pasientforeningene

Kreftforeningen samarbeider nært med en rekke pasientforeninger. Disse har et bredt tilbud til sine medlemmer. Gjennom likemannsarbeid gis det mulighet til å snakke med andre som har eller har hatt kreft (4).

 

Mer informasjon

  • Seneffekter, Kreftforeningen (1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • Lærings- og mestringssenteret Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet (3)
  • Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen(4)
  • Nevroendokrin kreft, Montebellosenteret(5)

 

Kilder:

(1) Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/om-kreft/seneffekter/
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) Lærings- og mestringssenteret Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet http://www.carcinor.no/images/stories/Brosjyrer/....
(4) Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen http://www.carcinor.no/images/stories/Brosjyrer/...
(5) Montebellosenteret http://www.montebellosenteret.no/index.php/om-vare-kurs/....

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button