Fastlegen - Viktig for deg som har kreft

Det er fastlegen har ansvaret for deg som pasient og er et bindeledd mellom sykehuset og kommunen der du bor. Under kreftbehandling på sykehuset er det lurt å holde kontakt med fastlegen. 

 

Når du er under behandling ved sykehus får fastlegen alle relevante opplysninger fra sykehuset. Fastlegen holder din pasientjournalen oppdatert og har oversikt over legemidler du trenger. Fastlegen er også viktig for å kunne henvise videre til andre hjelpeordninger som du kan trenge under og etter behandling. Dersom du blir for dårlig til å oppsøke legekontoret skal fastlegene kunne tilby hjemmebesøk om nødvendig.

Ved mistanke om kreft så er det fastlegen som vurderer din helsetilstand og henviser til riktig instans. Når du henvises videre har du rett til å få en vurdering. Les mer om møte med legen her ....

Rehabilitering.
Fastlegen kan også henvise deg til rehabilitering, og til kurs på Montebello senteret. Montebello holder jevnlig kurs for mestring av kreft. Her arrangeres også årlig kurs for nevroendokrin kreft. Kursene på Montebello er veldig populære blant CarciNors medlemmer, og de gir gode tilbakemeldinger. Kurset er med eller uten pårørende/nærstående, og kanskje er kurset like viktig for den som står den syke nær.
Les mer om Montebello senteret og mestring av kreftsykdommen her ....


Kreftlinjen

Kreftlinjen kan være en god støtte ved spørsmål om kreftsykdom og rettigheter (1).

 

Mer informasjon

  • Kreftlinjen (1)
  • Fastlegen, Kreftforeningen (2)

 

Kilder:

(1) Kreftlinjenhttps://kreftforeningen.no/vare-tilbud/kreftlinjen-spor-fagfolk-om-rad/
(2) Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/rad-og-rettigheter/helsevesen-og-fastlege/legebesok-dette-bor-du-tenke-pa/

 


Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button