Bli samarbeidspartner

Det finnes mange måter for bedrifter å samarbeide med CarciNor.

 

Våre samarbeidspartnere bidrar til å spre kunnskap og bekjempe kreft.

Våre samarbeidspartnere og sponsorer bidrar til å spre kunnskap og bekjempe kreft, både gjennom støtte til forskning, og gjennom tiltak bedriften gjennomfører. Samtidig får bedriften viktige verdier og positive assosiasjoner. I tillegg til gevinst internt i bedriften, blir samarbeidet en god forretningsinvestering for mange.
CarciNor er assosiert medlem i Kreftforeningen, og vi har et stort nettverk gjennom pasientforeningene som er tilsluttet Kreftforeningen. Sammen med de andre pasientforeningene er vi tilsammen over 40.000 medlemmer i pasientforeningene.

Alle i Norge er berørt av kreft, i nær familie, venner, kollegaer, bekjente eller naboer. Kreftsaken er noe som engasjerer de fleste. Ansatte synes det er meningsfylt å kunne bidra til en så viktig sak, som står dem nær.

 

Kan dette være av interesse, ta kontakt med oss

Hvis du vil samarbeide med oss, sitter med en god ide, eller bare rett og slett er nysgjerrig - ta kontakt med oss,

Ring oss på 21 420 680   eller på e-post    post(a)carcinor.no

 

Våre samarbeidspartnere

samarbeidspartnere

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button