Personvern i CarciNor

CarciNor tar personvern på alvor. 
CarciNor følger kravene i personopplysningsloven og General Data Protection Regulation (GDPR) for  enkeltpersoners personopplysninger. 

 

Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land for å styrke beskyttelsen av enkeltpersoners personopplysninger. Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling og bruk – av personopplysninger. Reglene gir foreninger en rekke plikter samtidig som den gir enkeltpersoner en rekke rettigheter.

 

CarciNor følger kravene som er gitt om personvern i GDPR

CarciNor følger kravene i personopplysningsloven og GDPR, for  enkeltpersoners personopplysninger. CarciNor har egne retningslinjer for personvern som er i henhold til personopplysningsloven.

CarciNor er en medlemsbasert forening som arbeider for personer og pårørende som er rammet av NET-kreft. For at vi skal kunne oppfylle vår del av medlemsvilkårene, samt rapportering iht til krav fra myndighetene må vi lagre nødvendige personopplysninger i vårt medlemsregister. Medlemsdataene blir lagret gjennom styringsverktøyet StyreWeb, som fyller kravene iht personopplysningsloven.

Ønsker du mer informasjon om CarciNors behandling av personopplysninger -
ta kontakt på tlf. 21 420 680   eller på e-post    post(a)carcinor.no
 
 

CarciNors dokumenter om personvern

 

 

gdpr

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button