Medlemskap i CarciNor

Medlemmene er CarciNors viktigste aktivum og har stor betydning for foreningen. Dette gjelder både aktivitet, økonomi og muligheten til å nå ut med informasjon. Ved å være medlem bidrar du til å opprettholde og videreutvikle CarciNors aktiviteter, både lokalt og nasjonalt.

 

Støtt kreftsaken, støtt CarciNor - Bli medlem!

En kreftsykdom rammer langt flere enn bare den som har fått kreft. Det å leve med NET-kreft, med alt det innebærer, kan bety helt nye utfordringer i hverdagen. Pårørende er viktige støttespillere for den kreftsyke, og de blir også selv sterkt berørt. Det er viktig at både pasienter og pårørende har noen som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

 

Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter

CarciNor er en forening hvor medlemmene i overveiende grad består av personer med NET-kreft og deres pårørende. Medlem av CarciNor er en person som individuelt og frivillig har meldt seg inn i foreningen og betaler årskontingent. Alle medlemmer over 15 år, uavhengig av hvilken medlemskategori du velger, har fulle demokratiske rettigheter med møterett, tale og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant i CarciNor.

 

Medlemskategorier

Medlem av CarciNor er en person som individuelt og frivillig har meldt seg inn i foreningen og betaler årskontingent. Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter med møterett, tale og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som representant.

Familiemedlem er person bosatt på samme bostedsadresse som medlem. Familiemedlem er medlem av CarciNor og har individuelt og frivillig meldt seg inn i foreningen, og har samme fulle demokratiske rettigheter som medlem. Familiemedlem betaler årskontingent som fastsatt av landsmøtet.

Støttemedlem er medlem av CarciNor og har individuelt og frivillig meldt seg inn i foreningen, og har fulle demokratiske rettigheter som medlem. Støttemedlem betaler årskontingent som fastsatt av landsmøtet.

Bedriftsvenn er bedrift eller organisasjon som støtter CarciNor. Bedriftsvenn har ingen demokratiske rettigheter. Bedriftsvenn betaler årskontingent som fastsatt av landsmøtet. Les mer .......

 

Les mer om CarciNors vedtekter og styringsdokumenter som er gjeldene i foreningen her....
Bli medlem du også, les mer ..... 

 

Bli familiemedlem

Bli medlem okt 2018

For CarciNor er det viktig og også være en forening for de som er pårørende. Ved en gunstig kontingentsats for familiemedlemmer legger vi til rette for at det er flere pårørende som kan være med og dra fordeler av å være medlem. 

 

Engasjert i NET-kreft - Bli medlem!

Det er landsmøtet som vedtar kontingenen for å være medlem i CarciNor. Gjennom kontingenten sikres inntektene i foreningen
slik at vi kan klare å opprettholde det gode tilbudet CarciNor har for personer og pårørende med NET-kreft. Les mer om CarciNors medlemskap i vår brosjyre her ...

Les mer om medlemsskap her ..... 

 

Gavemedlemsskap

Et gavemedlemsskap er aldri feil.
Les mer om gavemedlemsskap her .......

 

Spørsmål, du treffer oss på  postcarcinor    eller telefon 21 420 680

 

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button