Verv et familiemedlem

For CarciNor er det viktig og også være en forening for de som er pårørende og familie. Ved en gunstig kontingentsats for familiemedlemmer legger vi til rette for at det er flere pårørende som kan være med og dra fordeler av å være medlem i CarciNor. 

 

Pårørende og familie er viktige støttespillere for den kreftsyke, og de blir også selv sterkt berørt når kreftsykdom rammer. Det er viktig at både pasienter og pårørende har en forening som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. Både den som blir syk, og de pårørende får mange nye spørsmål og utfordringer i hverdagen.

Familiemedlemmer er en viktig del av CarciNors medlemmer og har stor betydning for foreningen. Dette gjelder både aktivitet, økonomi og muligheten til å nå ut med informasjon. Gjennom et familiemedlamsskap får også familiemedlemmer innsikt i de ulike utfordringene som er ved å leve med en kreftdiagnose og betydningen av en egen forening for NET-kreft. Familiemedlem har fulle demokratiske rettigheter som for medlem. Familiemedlem har samme bostedsadresse som medlem.
Les mer om familiemedlemsskap i vår brosjyre her ...

 

CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende. CarciNor er assosiert medlem av Kreftforeningen.

 

Button medlem fam

Registrer ditt familemedlemsskap her ......

 

 

Bli medlem okt 2018

Les mer om medlemsskap i vår brosjyre her .....

 

Støtt CarciNor, bli medlem

Har du spørsmål om medlemsskap, ta kontakt med oss

Ring Maria på 21 420 680   eller på e-post    post(a)carcinor.no

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button