Andre nevroendokrine svulster

Nevroendokrine svulster kan også forekomme i organer som eggstokk, livmorhals, testikler, milt og bryster. Dette er imidlertid meget sjeldent.

 

Nevroendokrine tumorer (svulster) kan oppstå i mange forskjellige deler av kroppen. Innenfor kategorien av nevroendokrine tumorer er det mange forskjellige celletyper som kan danne kreftsvulster. NET-kreft svulster er uvanlige på mange av disse stedene og ofte representerer NET-kreft bare en svært liten andel av svulster eller kreft på disse stedene.

 

Binyrebarkkreft NET

Binyrebarkkreft utgår fra det ytre laget, barken på binyren (Adrenal gland (3)), og medfører en overproduksjon av binyrebarkens hormoner eller deres forstadier. 

binyrer2

Omtrent 50 % av alle binyrebarksvulster kalles ikke-funksjonelle svulster da de ikke produserer eller kun produserer forstadier til hormoner. Disse forstadiene forårsaker ikke hormonelle symptomer.
Svulstene som produserer aktive hormoner gir symptomer etter hvilke hormoner som produseres. Ut fra dette deles de inn i ulike grupper:

- Økt produksjon av hormonet kortisol kan gi det såkalte Cushings syndrom. Dette kan føre til høyt blodtrykk, bukfedme, måneansikt, vektøkning, menstruasjonsforstyrrelser, forminsket seksualdrift, impotens, infertilitet, muskelsvakhet, beinskjørhet og diabetes.

- Overproduksjon av mannlig kjønnshormon hos kvinner kan føre til økt behåring, grov stemme, kviser, uteblitt menstruasjon og infertilitet.

- Økt produksjon av kvinnelige kjønnshormon hos menn kan gi feminisering, og dette kan føre til at brystkjertlene vokser, impotens og minsket seksualdrift.

Pasientene kan ha symptomer som forårsakes av svulsten i seg selv, for eksempel smerte i magen, vekttap og trøtthet. Binyrebarkskreft kan spre seg til lunge, skjelett og lever, og da kan symptomer fra disse dattersvulstene opptre i form av for eksempel andpustenhet og smerte.

 

Nevroblastom

Nevroblastom er en av de vanligste barnekreftsykdommene og for spebarn (under 1 år) er dette den vanligste kreftsykdommen (1). I noen veldig sjeldne tilfeller kan nevroblastom også utvikles hos voksne.

Nevroblastom (neuroblastoma) er en nevroendokrin tumor som utvikles fra det såkalte sympatiske nervesystemet (sympathetic nervous system) (4), som strekker seg på begge sider av ryggraden. En viktig del av dette systemet er binyrenes marg, og de fleste nevroblastomer utvikles herfra. Nevroblastom tumorer kan også sitte andre steder langs ryggraden. Noen ganger er svulsten delvis inne i ryggmargskanalen (2).

Nevroblastom - nevro referer seg til nerveceller, mens blastom henviser til kreft som utvikles i umodne, primitive celler.

Barnekreft

De fleste tilfellene av nevroblastom diagnostiseres hos barn yngre enn 5 år, sjeldent over 10 år. Prognose og behandling avhenger av pasientens alder, klinisk stadium, histologisk differensiering og svulstens biologiske markører.

Nevroblastom forårsaker mer enn 7% av alle kreftsykdommer hos personer under 15 år og er den tredje hyppigste kreftsykdommen hos barn (3). I Norge regner man ca. 180 tilfeller av barnekreft hvert år, for nevroblastom ca. 12 tilfeller hvert år.

Les mer

The American Cancer Society, Cancer in Children (1), Olobot Helse, norsk medisinsk senter (2), Norsk Helseinformatikk (3), Children's Neuroblastoma Cancer Foundation (4)

 

 net artikkel tolv intro

NET-kreft i tolvfingertarm

Det finnes flere typer av nevroendokrine svulster i tolvfingertarmen (duodenum).

NET i tolvfingertarmen kan overprodusere og frigjøre et eller flere av følgende hormoner: 
- Gastrin
- Somatostatin
- Polypeptider
- Serotonin og/eller calcitonin. 

Den vanligste formen for nevroendokrin kreft i tolvfingertarmen fører til en overproduksjon av hormonet gastrin. Gastrin øker produksjonen av magesyre som kan gi magesår og diaré (Zollinger-Ellison syndrom)(5).

Flesteparten av nevroendokrine svulster i tolvfingertarm oppdages ved at pasienten får symptomer på magesår. Smerter er det vanligste symptomet, og er ofte sugende, brennende, verkende eller gnagende. Smertene lindres ofte med mat, men kommer igjen etter noen timer etter siste næringsinntak. Smerter om natten er vanlig. Noen pasienter kan ha lav blodprosent på grunn blødning.

Les mer

Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(1), Duodenum, Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NET)(4), Zollinger-Ellison syndrom(5).

 

Andre nevroendokrine svulster

Nevroendokrine svulster kan også forekomme i andre organer som eggstokk, livmorhals, testikler, milt og bryster. Dette er imidlertid meget sjeldent.

 

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(1)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London(2) 

 

Kilder:

(1) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/.....
(2) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(3) NETRF, Neuroendocrine Tumor Research Foundation, https://netrf.org/about-neuroendocrine-tumors/

 

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button