Endetarmskreft NET

I 50 % av tilfellene med nevroendokrine svulster i endetarm (rectum) er pasienten uten symptomer, og svulsten oppdages tilfeldig.

 

Forekomsten av nevroendokrine tumorer i endetarm har økt de siste tiårene. Bedre undersøkelser sammen med økt oppmerksomhet på disse svulstene er en viktig grunn til dette, men man antar også at det er en reell økende forekomst. NET i endetarm er hovedsakelig godt differensierte små svulster med en ganske god prognose.

 

Symptomer

Pasienten kan ha lokale symptomer som forstoppelse, blødning og smerte. 
NET-kreft i endetram er ofte uten symptomer, men ca 50% av pasientene kan ha rektal blødning, endringer i tarmvaner, uforklarlig vekttap eller smerte. Det er anslått at 10-15 % av svulstene sprer seg til andre organer. Metastaser finner man da ofte i lever og i lymfeknuter.

Carcinoid-syndromet med diaré, flushing (hudrødming) og astmaliknende plager opptrer meget sjelden. Det samme gjelder lunge- og skjelettmetastaser. Er modersvulsten mindre enn 1 cm, er sjansene for spredning veldig små (mindre enn 5 % av pasientene). Er modersvulsten derimot større enn 2 cm, er sjansen for spredning store.

 

Forekomst

Nevroendokrine svulster i endetarm er sjeldent og omfatter ca. 7% av NET svulstene. NET svulster i endetarm utgjør bare ca. 1,3% av kreftsvulster i endetram. Kreftregisteret oppgir (2017) 1325 tilfeller av endetarmskreft, med en overvekt av menn (menn 795, og kvinner 530 tilfeller). 

For NET vil dette utgjøre ca. 17 tilfeller hvert år. 

I Norge er kreft i tykk- og endetarm (colorectal-/kolorektalkreft) den vanligst kreftformene og utgjør cirka 15 % av alle krefttilfellene. Colorektalkreft forekommer svært sjelden i 30-40 årene, men forekomsten øker etter 55- års alder.

 

Mange begreper

NET-kreft i endetarm og tykktarm har mange fellestrekk og omtales ofte sammen som colorectal nevroendokrine tumorer (CRNETs). Endetarmskreft kan bli betegnet som rektalcancer eller rectal cancer. For tykktarmskreft som koloncancer eller colon cancer.

CRNETs blir tradisjonelt referert til som carcinoide tumorer. Nevroendokrine svulster i tykktarmen og rektum kan også refereres til som hindgut carcinoider. Dette er gamle betegnelser og brukes nå i liten grad.

 

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende (1)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London (3) 

 

Kilder:

(1) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendo....
(3) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(4) NETRF, Neuroendocrine Tumor Research Foundationhttps://netrf.org/about-neuroendocrine-tumors/

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button