Sjelden kreftsykdom

Nevroendokrin kreft er en gruppe sjeldne kreftsykdomer, men hva er sjelden kreftsykdom? 

sjelden 1

 

Illustrasjon fra RCE (4)

Det er 198 kreftdiagnoser som regnes som sjeldne. Dette utgjør 22% av alle årlige krefttilfeller (3). For EU utgjør sjelden kreftsykdom ca. 500.000 krefttilfeller hvert år.

Rare Cancers Europe (RCE) definerer sjelden kreftsykdom slik (4):
Prevalens - sjelden kreftsykdom ved mindre enn 5/10.000, (50/100.000), for Norge 2.500 tilfeller.
Insidens - 6/100.000 tilfeller, for Norge mindre enn 300 tilfeller hvert år.

Kreftregisteret rapporterer kreft i Norge. I 2012 fikk 30 099 nordmenn en kreftdiagnose (2).

 

Nevroendokrin kreft

sjelden 2

Illustrasjon fra RCE (5)

Rare Cancers Europe (RCE) deler de sjeldne kreftsykdom inn i 13 grupper "familier". Nevroendokrin kreft (untatt lunge) regnes som 2% av de sjeldne krefttilfellene.

Les mer om insidens og prevalens her ....

CarciNor er engasjert i arbeide for sjelden kreftsykdom i RCE gjennom European Cancer Patient Coalition (ECPC).
ECPC - represents the views of cancer patients in the European healthcare debate and provides a forum for European cancer patients to exchange information and share best practice experiences. CarciNor er medlem av ECPC.

 

Lite kjennskap til NET-kreft

Små og sjeldne kreftsykdommer får lite oppmerksomhet. Det lokale hjelpeapparatet, eksempelvis fastlege, helsesøster, NAV har ofte begrenset kjennskap til små eller lite kjente diagnosegrupper. Dette blir en utfordring både for den enkelte pasient med en sjelden diagnose, og for pasientforeningene som arbeider for disse diagnosene. 

"Recognition of tumor types is the key to proper treatment (5)."
For pasienter med sjelden kreftsykdom er korrekt diagnose helt avgjørende for å få riktig behandling for sin sykdom.

 

Mer informasjon

  • Hva er kreft?, Kreftforeningen(1)
  • Kreftregisteret(2)
  • Rare Cancers Europe(3), (4), (5)

 

Kilder:

(1) Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/om-kreft/hva-er-kreft/
(2) Kreftregisteret http://www.kreftregisteret.no/no/
(3) Rare Cancers Europe http://www.rarecancerseurope.org/About-Rare-Cancers
(4) http://www.rarecancerseurope.org/content/download/16501/288755/file/epidemiology-rare-cancers-europe-trama.pdf
(5) http://www.rarecancerseurope.org/content/download/16503/288782/file/list-rare-cancers-dei-tos.pdf

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button