Medikamentell behandling

Injeksjoner av somatostatin analoger er mulig for å kontrollere noen av de plagsomme symptomene forårsaket av carcinoid svulster.

Somatostatin analoger 

Somatostatin analoger (f.eks. lanreotid, oktreotid) er syntetiske versjoner av somatostatin som er et naturlig hormon som forekommer og blir produsert i hjernen og fordøyelseskanalen, men som hemmer frigjøring av mange andre hormoner og kjemikalier fra våre interne organer. De vanligst brukte medikamentene er Sandostatin LAR® og Ipstyl Autogel®.

Disse hindrer effektivt utslipp av hormoner fra svulstvevet i tillegg til at de kan bremse veksten og få svulstene til å skrumpe.(4)

Disse medikamentene settes som sprøyter. Hurtivirkende medikament settes som en eller flere daglige injeksjoner. Medikamentene kan også gis som sprøyte som har en langtidsvirkende/sakteutløsende sammensetning. Disse injeksjonene settes oftest av helsepersonell, men det er også mulig å selvadministrere disse sprøytene. Hypighet og dose varier fra pasient til pasient, men en injeksjon hver 3 eller 4 uke er vanlig.

Injeksjon av disse analogene kan stoppe overproduksjonen av hormonene som fremstiller symptomer slik som flushing, hvesing eller diare. Under klinisk oppsyn kan disse behandlingsmåtene også bli brukt på NET pasienter som ikke viser noen sykdomsbilder.  Langtidsvirkende oktreotid kan også kontrollere veksten av svulster.

Nye behandlinger

Afinitor® og Sutent® er tabletter som tas en gang daglig og kan ha god effekt ved at de stopper svulstveksten og får svulstene til å skrumpe.(3) 

 

Interferon

Interferon er et middel som naturlig oppstår og er produsert av kroppens immunforsvar. Dette er noen ganger referert til som biologisk behandling eller immunbehandling. Dette kan være aktuelt for noen pasienter. Interferon settes som sprøyter en eller flere ganger per uke. Sprøytene kan settes av pasienten selv. Interferon blir noen ganger gitt i en kombinasjon av behandling med en somatostatin analog.

 

Cellegift

Cellegift (kjemoterapi) kan være aktuelt for flere forskjellige typer NET-kreft. Dette kan ha god effekt på de hurtigvoksende formene, men hjelper ofte lite på mange av de langsomtvoksende formene (4).

Klassifiseringen (differensieringen) av svulsten vil hjelpe med å avgjøre om cellegift vil være den beste løsningen eller ikke. Om en pasient gjennomgår cellegift så vil onkologiavdelingen, som er spesialister innen dette området, ta seg av pasienten.

Det pågår en rekke kliniske forsøk som vurderer ulike kombinasjoner av cellegift for å finne frem til de beste for de ulike formene for NET-kreft. 

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)
  • Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen(4)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) INCA, International Neuroendocrine Cancer Alliance. https://incalliance.org/new-treatments/
(4) Kreftforeningen  http://www.carcinor.no/images/.........

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button