Bukspyttkjertelkreft NET

Dette er en sjelden form for kreft i bukspyttkjertelen (ca.5% av tilfellene), og har i hovedsak en mye bedre progonse enn bukspyttkjertel kreft. 

 

En nevroendokrin svulst i bukspyttkjertelen (pancreas) (PNET) er en svulst som utgår fra små, hormonproduserende celleansamlinger, øyceller. Når svulsten utvikles, kan det bli en overproduksjon av ett eller flere hormoner.

Øycellene er en gruppe av celler i bukspyttkjertelen, som er ansvarlig for at hormoner utsondrer i blodet. Her produseres blant annet hormonene insulin og glukagon, som er viktig for reguleringen av blodsukker.

Svulstene som oppstår i bukspyttkjertelen kan bli klassifisert som funksjonelle (aktive) og ikke-funksjonelle (ikke-aktive). 
Svulstene beskrives som funksjonelle dersom de frigjør hormoner som forårsaker ulike symptomer, og ikke-funksjonelle hvis de ikke produserer hormoner eller produserer inaktive hormoner.

 

Funksjonelle

De funksjonelle svulstene vil produsere en rekke kliniske syndromer som er relatert til hvor de oppstod. For eksempel så vil en insulinoma over-utskille insulin og gastrinomas er gastrin-utskillende svulster.

 

Ikke funksjonelle

De ikke-funksjonelle svulstene, som oppgjør rundt 30-40% av svulster funnet i bukspyttkjertelen, utskiller visse hormoner og peptider slik som andre NET krefttyper men frigivelsen av disse kjemikaliene forårsaker ikke en identifiserbar syndrom eller oppsamling av flere symptomer. Dette kan gjøre det vanskelig å sette en diagnose og kan forklare hvorfor så mange tilfeller kun blir oppdaget ved en tilfeldighet. 

 

Hormoner fra PNET

De nevroendokrine svulstene i bukspyttkjertelen (PNET) kan overprodusere og frigjøre blant annet disse hormonene:

Gastrin, noe som fører til høy produksjon av magesaft i magesekken. De vanligste symptomene er magekatarr, magesår og diareer.

Insulin, hvilket forårsaker at blodsukkeret synker. Symptom på dette er forvirring, hjerteklapp, sultfølelse, blekhet og svettetokter. Les mer om Insulinoma.

VIP (vasoaktiv intestinal peptid) hvilket blant annet påvirker kroppens evne til å ta opp næring og væske. Symptomene er blant annet hyppige vanntynne diareer, kaliummangel, uttørking (dehydrering), vekttap og hudrødme (flushing).

Glukagon som blant annet forhøyer blodsukkernivået. De vanligste symptomene er diabetes, hudforandringer og vekttap.

Somatostatin, hvilket har en hemmende funksjon på en rekke andre hormoner. 

Symptomene er blant annet diabetes, diaré, gallesten og vekttap. Pasientene kan blant annet ha symptomer som smerte og gulsott forårsaket av at svulsten trykker på omliggende organ. Disse svulstene er ofte større enn de aktive, og har spredt seg på diagnosetidspunktet.

Insidensen er ca. 20 tilfeller per år, eller 0,4-0,5 per 100.000 (5). Omkring 15-30 % av pasientene med nevroendokrin pankreassvulst har MEN.

 

Insulinoma

Insulinoma er en av de vanligste nevroendokrine svulster i bukspyttkjertelen. Insulinoma innebærer at beta-cellene i bukspyttkjertelen utvikler seg til svulster.

Disse svulstene fører til en overflødig produksjon av insulin. Høye insulin nivåer forårsaker lavt blodsukker. De oppstår vanligvis som enkle, små svulster hos voksne og er svært sjelden hos barn. De fleste barn med hyperinsulinisme har flere områder av overaktiv insulin-utskillende celler i bukspyttkjertelen i stedet for en enkelt svulst. De fleste insulinomer er godartede, bare 5 til 10 prosent er kreft.

Personer med MEN 1 (multippel endokrin neoplasi type 1) er i faresonen for å utvikle insulinomer. De typiske symptomene er relatert til utvikling av lavt blodsukker og inkluderer tretthet, svakhet, skjelvinger og sult. Det lave nivåer av sukker i blodet kan også føre til besvimelse, kramper og koma.

Kirurgi er den vanlige behandling for insulinoma. Kirurgisk fjerning av svulsten er første valget for behandling. Mer enn 90% av pasientene vil ikke kreve noen ytterligere behandling etter fjerning av svulsten. Det kan ved noen tilfeller være mer enn en svulst.(4)

 

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(1)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London(2)
  • Gastrointestinal Neuroendocrine Tumors (NET)(4)
  • Nevroendokrine pancreas svulster(5)

 

Kilder:

(1)  Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(2) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(3) NETRF, Neuroendocrine Tumor Research Foundation, https://netrf.org/about-neuroendocrine-tumors/
(4) University of Wisconsin Dep. of surgeryhttp://www.surgery.wisc.edu/specialties/endocrine-surgery/conditions-and-procedures/gastrointestinal-neuroendocrine-tumors-net/
http://gastroenterologen.no/2012/05/nevroendokrine-pancreassvulster/

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button