Lunge carcinoid

Lunge carcinoid er nevroendokrine svulster i lunge. Noen lunge carcinoider er høyt differensiert (NET) og vokser sakte. Andre, som småcellet lungekreft (SCNEC), er veldig aggressive.

 

Det er mange typer lungekreft og også forskjellige typer lunge carcinoid. 

Lunge carcinoid, nevroendokrin kreft i lunge deles inn slik: Typisk lunge carcinoid, atypisk lunge carcinoid, DIPNECH, småcellet carcinom (små cellet lungekreft), og storcellet nevroendokrin carcinom. 

 

Typisk lunge carcinoid (TC)
Disse er høyt differensierte nevro-endokrine svulster (NET) og er lavgradig maligne svulster. Disse vokser langsomt og har bare sjelden spredning utenfor lunge. TC er i liten grad forbundet med røking (7).

Atypisk lunge carcinoid (AC)
Disse er også høyt differensierte NET men er klassifisert som middels maligne (ondartet) svulster. Dette betyr at de kan utvikle seg, eller vokse raskere, enn TC lunge NET. AC utgjør ca. 10% av de høyt differensierte lunge carcinoidene (7).

DIPNECH (Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia). 
Dette er en sjelden sjelden form for nevroendokrin cellehyperplasi, der flere små svulster, noen ganger kalt tumourlets, vises som knuter på bilder fra en høyoppløselig (HRCT) skanner. DIPNECH er generelt saktevoksende (6).

Småcellet carcinom (SCNEC)
Småcellet carcinom finnes hovedsakelig i lungene. En liten del av disse svulstene kan også oppstå andre steder i kroppen, dette er svært sjeldent. Småcellet lungekreft (SCLC) er SCNEC som har opprinnelse i lungene. Småcellet lungekreft er vanlig i Norge og er en kreftform som lungespesialister har lang erfaring med. Småcellet lungekreft er ofte forbundet med røking (10).

NEC utenfor lungene (ESCC)
Ekstrapulmonal småcellet carcinom (ESCC eller EPSCC). NEC som har opprinnelse utenfor lungene er svært sjeldent.

Storcellet carcinom (LCNEC)
LCNEC er en sjelden kreftform og av disse oppstår omtrent halvparten i lungene. Resten forekomme i andre deler i kroppen. Ved storcellet carcinom kan det ofte være vanskelig å lokalisere primærtumor. LCNEC utgjør ca. 3% av lungekreft tilfellene (7).

Les mer om NET og NEC i klassifisering her ....

 

Forekomst

Det er rundt 850 nye tilfeller av nevroendokrine svulster/tumorer hvert år (14). 
Nevroendokrine svulster er en samle-betegnelse på svulster som utgår fra hormonproduserende svulster. 

Lungekreft er en av de vanligste kreft-formene i Norge. 
SCLC, småcellet lungekreft,  utgjør ca. 16% av alle lungekrefttilfeller, dvs. ca. 500 tilfeller hvert år (7). TC og AC, typisk og atypisk lunge NET utgjør ca. 20% av alle NET-kreft tilfellene, og  ca. 2% av alle lungekrefttilfellene, eller ca. 60 tilfeller hvert år.

 

 

Lunge carcinoid brosjyre jan 2019

Nevroendokrine tumorer i lunge

Det varierer hvordan NET lungesvulster oppfører seg. Høyt differensierte nevroendokrine svulster i lunge er ofte langsomtvoksende, og i tidlige stadier av sykdommen har man sjelden symptomer.

Mange av pasientene søker lege på grunn av hoste, mens andre tilfeller blir oppdaget tilfeldig ved lungerøntgen i forbindelse med en vanlig helsekontroll. Andre symptomer som kan oppstå er lungebetennelse, hoste med blodig slim, andpustenhet, astmaliknende symptomer og smerter i brystet. Lær mer om nevroendokrine svulster i lunge her ....

 

Symptomer

Det varierer hvordan NET lungesvulster oppfører seg. Mange av pasientene søker lege på grunn av hoste, mens andre tilfeller blir oppdaget tilfeldig ved lungerøntgen i forbindelse med en vanlig helsekontroll. Andre symptomer som kan oppstå er lungebetennelse, hoste med blodig slim, andpustenhet, astmaliknende symptomer og smerter i brystet.

Svulstene kan produsere hormoner hvor en del av dem gir opphav til symptom. Noen svulster produserer histamin som gir opphav til det atypiske carcinoid-syndromet med lyserød flushing, hevelse i ansiktet og økt tåreflod. Andre svulster kan produsere serotonin hvilket gir opphav til det klassiske carsinoidsyndromet: Diaré, flushing, nedsatt funksjon av hjertet og astmaliknende besvær. Forhøyede nivåer av hormonet ACTH kan gi det såkalte Cushings syndrom. Dette kan føre til høyt blodtrykk, bukfedme, måneansikt og vektøkning.

Lunge carcinoid, NET.
Høyt differensierte nevroendokrine svulster i lunge, TC og AC, er ofte langsomt voksende, og i tidlige stadier av sykdommen har man sjelden symptomer.

 

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(1)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London(2)
  • Gastrointestinal Neuroendocrine Tumors (NET) (5)
  • What is lung NET? (6)

 

Kilder:

(1) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(2) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(4) NETRF, Neuroendocrine Tumor Research Foundation, https://netrf.org/about-neuroendocrine-tumors/
(5) University of Wisconsin Dep. of surgery http://www.surgery.wisc.edu/specialties/......
(6) NET Patient Foundation http://www.netpatientfoundation.org/.....
(7) Helsebilioteket http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/lungekreft/.....

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button