NET-kreft i tynntarm

Nevroendokrine svulster i tynntarm (small intestine) er ofte langsomtvoksende.

 

NET er den vanligste kreftformen i tynntarm, ca. 42% av all kreft i tynntarm er en NET. NET i tynntarm er også den vanligste formen for nevroendokrine svulster i mage-tarm kanalen (GI trakt). Tynntarms NET kan også bli betegnet som carcinoid (karsinoid) eller midgut carcinoid (6). Tynntarms NET er ofte forbundet med carcinoid syndrome.

 

Symptomer

I tidlige faser av sykdommen har man sjelden noe symptom. Svulsten sprer seg ofte, og danner dattersvulster i lymfekjertler og lever. Det varierer hvilke symptomer nevroendokrine svulster i tynntarm gir, og dette er relatert til hvor mye spredning (metastaser) pasienten har til andre deler av kroppen. En del pasienter søker lege på grunn av magesmerter som kan komme av svulsten i seg selv, dattersvulster eller arrdannelser i tarmkrøset. En annen gruppe av pasienter oppsøker lege på grunn av ulike hormonrelaterte symptomer.

 

Forekomst

Forekomst (insidens) av nevroendokrine svulster i tynntarm er 0,5-1/100.000 eller ca. 50 tilfeller hvert år.
For tynntarms NET er Ki67 vanligvis mindre enn 1%, og i de fleste tilfeller til og med mindre enn 0,1%. Høyere Ki67 kan indikere en dårligere prognose (6). Les mer om klassifisering.


Familiær tynntarms NET

Studier viser at det er en undergruppe av tynntarms NET (en familie gruppe), som er arvelig. Dette er meget sjeldent. Arvelig tynntarms NET/carcinoid er ikke blitt anerkjent, og genetiske faktorer er ikke blitt identifisert (2015) (9). 

 

 

 net artikkel bilde carc synd netty

Carcinoid-syndrom / flushing

NET-kreft svulstene produserer hormoner som serotonin og tachykininer. Dette kan føre til carcinoid-syndrom med diaré, flushing, skade på hjerteklaffene og astmaliknende plager. Ca. 20 % av pasientene med nevroendokrin kreft i tynntarm har carcinoid-syndrom (karsinoid-syndrom). De fleste av disse pasientene (39%) har spredning til lymfekjertler eller fjern metastaser (31%) på diagnosetidspunktet. (8)

Av pasientene med carcinoid-syndrome har opp mot 80 % av pasientene diaré, og flushing opptrer hos 15 %. Symptomer på nedsatt hjertefunksjon (carcinoid hjertesykdom) opptrer hos ca. 20-30 %, og astmaliknende besvær hos ca. 15 % av pasientene med carcinoid syndrom.

Flushing, rødming, man blir varm og tydelig rød i ansiktet. Dette kan også være på andre deler av kroppen som nakke og bryst. Flushing er vanlig som rødme, som er mildere, vanligvis begrenset til ansikt, kinn eller ører. I denne sammenhengen er flushingen/rødmingen markert og er et symptom på carcinoid syndrom.

 

 

CN heart

Carcinoid hjertesykdom

Carcinoid hjertesykdom(7) er en komplikasjon til nevroendokrine svulster.

Dette gjelder særlig pasienter med nevroendokrine svulster i tynntarmen. 
Pasienter med carcinoid hjertesykdom har ofte utbredte levermetastaser og samtidig det «carcinoide syndrom» forårsaket av tumorproduserte sirkulerende vasoaktive substanser som serotonin, takykiner og bradykiner. Carcinoid hjertesykdom oppstår hos 35 – 70 % av pasienter med carcinoid syndrom. Les mer i seneffekter her ...

Det er særlig hjerteklaffene i høyre hjertehalvdel som blir påvirket. Dette skyldes at hormonene svulstene lager påvirker hjertet. Hos enkelte pasienter kan det bli nødvendig å skifte hjerteklaff. Pasienter som er i faresonen for hjertepåvirkning blir fulgt opp med ultralydundersøkelser av hjerte.(4)

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(1)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London(2)
  • Small intestine carcinoid(5)
  • Small intestine, Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours(4)
  • Epidemiology and classification of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms using current coding criteria. Sandvik, Søreide, Kvaløy.
  • Hjertesykdom med sjelden årsak. D.A. Bergestuen, S. Aakhus(7)

 

Kilder:

(1) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende  http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(2) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London  http://erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(4) Niederle MB, 2010 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20702725
(5) M T Barakat, 2004 http://www.erc.endocrinology-journals.org/content/11/1/1.full.pdf
(6) Carcinoider, gastrointestinala (Tunntarms NET) http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1515
(7) Hjertesykdom med sjelden årsak. D.A. Bergestuen, S. Aakhus http://tidsskriftet.no/article/1797880/
(8) University of Wisconsin Dep. of surgery  http://www.surgery.wisc.edu/specialties/endocr....
(9) Study from National Institutes of Health (USA) http://www.gastrojournal.org/article.... 

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button