Nevroendokrin kreft - Et informasjonshefte til helsepersonell

Dette heftet er laget for helsepersonell som jobber med eller har spesiell interesse for pasienter med nevroendokrin kreft.

Heftet er laget med bakgrunn i at denne kreftsykdommen er forholdsvis lite kjent, og at det finnes lite tilgjengelig litteratur. Målet er å gi inngående informasjon om de ulike typene nevroendokrin kreft, utredningsmetoder og behandlingsalternativer.

Heftet er utgitt av Nasjonalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster på Rikshospitalet, og er ment for pasienter i alle helseregioner. Heftet er utarbeidet i samarbeid med pasientorganisasjonen CarciNor, Norsk nevroendokrint sykepleieforum og Norsk nevroendokrin tumorgruppe.
Les mer .......

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button