Forskning på NET-kreft

Forskning er et steg-for-steg prosess som innebærer innsamling og eksaminering av informasjon. Forskning innen NET-kreft er særdeles viktig for å forbedre vår forståelse av sykdommen og hvordan den kan bli behandlet.  

 

 

Mål for forskningen inkluderer:

  • Forståelse av hva som forårsaker NET-kreft
  • Forståelse av hvordan NET-kreft oppstår
  • Utforming av mer effektive diagnostiske skanner og tester
  • Oppdagelse av nye behandlingsmuligheter og forsikre at nåværende behandling blir implementert for å gi det best mulige terapeutiske utfall

 

NET-kreft er en sjelden kreftsykdom og det er små dedikerte team av medisinsk personale rundt om i verden som behandler pasientene med NET-kreft. Det er viktig at disse spesialistene har tilgang til nødvendige ressurser og kunnskap for å kunne utføre forskning på NET-kreft. 

CarciNor bidrar til forskning på NET-kreft. Foreningen har et eget forskningsfond for å bidra til informasjon og forskning på NET-kreft. Les mer her ....

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button