Klassifisering av nevroendokrin kreft 

Leger og patologer kan beskrive en nevroendokrin kreft med tanke på hvordan den ser ut under et mikroskop (hvordan kreftsvulsten er oppbygd). Klassifisering av nevroendokrin kreft er angitt av Verdens Helseorganisasjon (WHO) (8).

Dette omfatter også hvor differensiert svulsten er i forhold til omkringliggende vev, hvor mye de avviker fra normalt vev. Høyt differensiert vil si at svulstvevet ligner normalt vev, og lite differensiert svulstvev ligner ikke på normalt vev (1).

 

Nevroendokrin neoplasme (NEN)

NEN (nevroendokrine neoplasme) brukes som den overordnede betegnelsen på nevroendokrine svulster og omfatter NET og NEC. (Neoplasme er et annet ord for svulst/tumor) (10). I dagligtale brukes ofte NET om alle nevroendokrine svulster/tumorer, men i forbindelse med klassifisering av disse svulstene brukes NEN.

 

Høyt differensierte NEN (WHO 2017)

NET (nevroendokrine svulster) er alle høyt differensierte svulster (8).

Klassifisering NEN NET

 

Lavt differensierte NEN (WHO 2017)

NEC (nevroendkrint carcinom) er alle lavt differensierte svulster (8).

Klassifisering NEN NEC

 

 

Nevroendokrin kreft (NEN)

NEN (NET og NEC) oppstår i det nevroendokrine systemet. Nevroendokrine celler finner man i hele kroppen. NET og NEC kan derfor forekomme hvor som helst i kroppen (4). Høyt og medium differensierte svulster (G1 og G2) er ofte langsomtvoksende og symptomene kommer gjerne gradvis, av og til over år.
Lavt differensierte nevroendokrine svulster NEC (G3) regnes som en hurtigvoksende kreftsykdom og noen av disse svulstene regnes blandt de mest aggresive kreftformene vi kjenner (7). Les mer om NEC, småcellet og storcellet her ....


Type nevroendokrin kreft og hvor fort cellene deler seg (tumorvekst) er viktige faktorer for kreftbehandling og overlevelse (4). Hvis en svulst blir oppdaget, så er det undersøkelse av svulstvevet som bestemmer hvilken grad svulsten har. Veksttakten av svulsten avgjør hvilke undersøkelser som er nødvendig og hvilke behandlinger som er aktuelle.
Derfor er det viktig at legen forklarer pasienten hvilken type nevroendokrin kreft svulsten er, og hvilken grad (G) svulsten har.


Neoplasme (et annet ord for svulst eller tumor) (10).

Store medisinske leksikon definer neoplasme (eller neoplasi) slik:
Vekstforstyrrelse, ny vekst av celler som vokser autonomt, dvs. uavhengig av kroppens normale reguleringsmekanismer. I medisinsk praksis brukes ofte svulst synonymt med neoplasme.

 

Ki-67

Proteinet Ki-67 (3) påvises ved en undersøkelse av svulsten og angir hvor stor prosentandel av cellene som er i ferd med å dele seg. Når Ki-67 er 3 % vil 3 % av cellene i svulsten være i delingsfase. Jo flere celler som er i delingsfase, desto mer ondartet er svulsten (1).

 

Funksjonelle og ikke-funksjonell NET

Nevroendokrine svulster kan bli klassifisert som funksjonelle (aktive) og ikke-funksjonelle (ikke-aktive).  
Svulstene beskrives som funksjonelle dersom de frigjør hormoner som forårsaker ulike symptomer, og ikke-funksjonelle hvis de ikke produserer hormoner eller produserer inaktive hormoner. Les mer i bukspyttkjertelen.

 

 

 image.png

Foregut, Midgut og Hindgut

GEP-NET kan også deles inn i hvor de finnes i mage-tarmkanalen (gastrointestinale (GI) trakt) (6).

• Foregut GEP-NET (NET i mage og proksimale duodenum, bukspyttkjertelen, thymus, lunge og bronkie). 
• Midgut GEP-NET (fra nederste del av tynntarm (distale halvdel av andre del av tolvfingertarmen) til de proksimale to tredjedeler av den tverrgående tykktarm)
• Hindgut GEP-NET

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende (2)
  • Video fra NET Kanker pasientforeningen i Nederland, engelsk tekst (5)
  • Artikkel fra Ronny Allan (pasient) – Living with Neuroendocrine Cancer, engelsk (9)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2)  Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(3) se (8)
(4) Carcinoid.com http://www.neuroendocrinetumor.com/health-care-professional/classification-of-nets.jsp
(5) NET Kanker http://www.youtube.com/watch?v=cEg4BVLV7RI&list=PL796553CD62757FF7
(6) Neuroendokrine Tumorer. Norsk Neuroendokrin Tumor Gruppe (NNTG) http://www.carcinor.no/images/stories/Brosjyrer/Neuroendokrine%20tumorer.pdf 
(7) NET kanker. What is a neuroendocrine carcinoma (NEC)  http://www.net-kanker.nl/neuroendocrine_carcinomas_NEC.html 
(8) WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs http://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Iarc-Classification 
(9) Ronny Allan – Living with Neuroendocrine Cancer https://ronnyallan.net/2015/10/27/neuroendocrine-neoplasms 
(10) Store medisinske leksikon, neoplasme https://sml.snl.no/neoplasi


Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button