Nevroendokrin kreft

Nevroendokrin kreft (NET-kreft) er en sjelden kreftform som oppstår i hormonproduserende celler

 

 

Nevroendokrin kreft er et samlebegrep på en rekke hormonproduserende kreftsvulster som i hovedsak blir funnet i mage-tarm kanalen eller i lungene, men kan også forekomme i mange andre av kroppens organer. Disse nevroendokrine svulstene (NET) er en gruppe av uvanlige, i mange tilfeller sentvoksende svulster eller forstadier (stamceller) til disse, i det endokrine systemet. 

NET = Nevro Endokrine Tumorer (svulster).

 

NET-kreft kan oppstå i de fleste organer

De hormonproduserende celletypene finnes i nesten alle kroppens organer og NET-kreft kan dermed oppstå i de fleste organer.
NET-kreft kan påvirke kroppen på en rekke måter. Noen NET-krefttyper produserer unormalt store kvantum av hormoner og noen har et relatert syndrom, slik som carcinoid-syndrom, som betyr at hormonene forårsaker merkbare symptomer som flushing, diare, kramper, astmalignende hvesing, hjerteproblemer og forandringer i huden.

 

Diagnoser

Det er en rekke diagnoser som er knyttet til nevroendokrin kreft. I studien "Neuroendocrine tumor epidemiology" (4) er de vanligste diagnosene angitt i forhold til forekomst. Les mer om diagnoser her ......
Tidligere ble en del av disse svulstene kalt "karsinoider", eller "carcinoid", som betyr "kreftliknende". Carcinoid brukes nå i mindre grad og da helst om nevroendokrine svulster i tynntarm og første del av tykktarm.

 Les mer om carcinoid her...

Innen nevroendokrin kreft finner man også en av de vanligste barnekreftsykdommene, nevroblastom. Les mer her ....

 

NET i gastrointestinal trakt (GI-trakt)

Mage-tarm-kanalen, eller den gastrointestinal trakt (traktus), er den delen av fordøyelseskanalen hvor næringsstoffer og vann resorberes (suges opp). De nevroendokrine cellene hjelper til å kontrollere utslipp av fordøyelsesvæske og hvor raskt næringsstoffene beveger seg i GI-systemet.
Som de fleste celler i kroppen kan også nevroendokrine celler i GI-trakten noen ganger gå gjennom forandringer som får dem til å vokse for mye og danne kreft. Disse kreft svulstene kalles nevendokrine tumorer (svulster).

 

Klassifisering

Det finnes grovt sett to typer NET-kreft; De som vokser langsomt (NET) og de som er veldig hurtigvoksende (NEC). De hurtigvoksende regnes blandt de mest aggresive kreftformene vi kjenner.
Hvilken type NET-kreft, og hvor fort cellene deler seg (tumorvekst) er den avgjørende faktoren for valg av kreftbehandling og overlevelse. Hvis en svulst blir oppdaget, så er det undersøkelse av svulstvevet som bestemmer hvilken grad, eller klassifikasjon, svulsten har (6). Veksttakten av svulsten avgjør hvilke undersøkelser som er nødvendig og hvilke behandling som er aktuell. Les mer om klassifisering her...

 

Forekomst


Forekomst deles inn i insidens og prevalens. Insidensen angir antall tillfeller hvert år, mens prevalens angir hvor mange som lever med sykdommen. Insidensen av nevroendokrine svulster angis i "Pakkeforløp for nevroendokrine svulster" - Det diagnostiseres årlig rundt 850 nye tilfeller av nevroendokrine svulster (9). 
Prevalensen er betydelig høyere da endel av disse pasienten kan leve lenge, selv ved metastaserende sykdom. Les mer om forekomst her ....

Alder.
NET-kreft kan utvikle seg i alle aldersgrupper, også hos barn og ungdom, men er vanligst påvist rundt 60-årsalder og oppover (7). 

    

Årsaker

Årsaken til utvikling av NET-kreft er ukjent. Man antar at kreftutviklingen kan skyldes både miljø og arvelige faktorer. En svært liten del av NET-kreft er arvelige tilfeller eller familiær kreft (7).

    

Pakkeforløp for nevroendokrine svulster (NET)

Helsediretoratet har gitt ut pakkeforløp for nevroendokrin kreft/NET-kreft. Pakkeforløp for kreft skal gi pasienter og pårørende forutsigbarhet og trygghet. Bedre forutsigbarhet for fastlegene, bedre samhandling mellom fastlegene og sykehusene, mellom sykehus og internt i sykehusene. Les mer om pakkeforløp på Helsedirektoratet (9) og Helsenorge.no (10)

 

Mer informasjon

  • Kreftlex(1)
  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(2)
  • Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London(3)
  • Neuroendocrine tumor epidemiology(4)
  • Diagnostikk og behandling av nevroendokrin kreftsykdom(5)
  • Facts About Neuroendocrine Tumors(6)
  • Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen(7)
  • Helsedirektoratet, Pakkefoløp for nevroendokrine svulster(9)
  • Helsenorge.no om pakkeforløp(10)

 

Kilder:

(1) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(2)  Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/.....
(3) Neuroendocrine tumours, Department of Metabolic Medicine, Imperial College London http://erc.endocrinology.....
(4) Hauso O, Gustafsson BI, Kidd M et al. Neuroendocrine tumor epidemiology. 2008 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubm.....  
(5) Diagnostikk og behandling av nevroendokrin kreftsykdom. Halfdan Sørbye, overlege, dr.med., Kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehushttp://bestprac.no/.....
(6) Facts About Neuroendocrine Tumors http://www.neuroendocrinetumor.com/.....
(7) Kreftforeningen http://www.carcinor.no/images/stories/......
(9) Pakkeforløp for nevroendokrine svulster https://helsedirektoratet.no/Documents/.....
(10) Helsenorge om nevroendokrine svulster https://helsenorge.no/sykdom/.....

 

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button