Oppfølging

Pasientene med NET-kreft følges opp med 6 måneders intervaller, av og til hyppigere.

I Nordic guidelines (7) angis oppfølgings tider for pasienter med NET og NEC. 
- The recommended follow-up for G1–G2 patients after surgery or start of non-surgical therapy is initially every three months after which the interval can be prolonged to every 6–12 months in the case of stable disease. (7)


Hos pasienter som man mener er radikalt behandlet er det viktig å fortsette kontrollene opp til 15 år, da tilbakefall er registrert lenge etter operasjoner eller behandling som var forventet å helbrede sykdommen. Vanlig intervall mellom kontrollene for denne gruppen er 6 måneder, 1 år, 2 år, 3 år, 5 år, 7 år, 9 år, 12 år, 15 år (6).
Ved den hurtigvoksende NET-kreft (NEC) er det vanlig med 5 års oppfølging etter behandling man forventer å helbrede sykdommen (6).

Ved stabil sykdom over 1 til 3 legekontroller, forlenges intervallene mellom kontrollene ofte til ett år, en sjelden gang over ett år.

Undersøkelse ved kontroll:

- Klinisk status
- Vanlige blodprøver, samt CgA (Chromogranin A)
- Røntgenundersøkelser, oftest CT. Hos unge pasienter som forventes å kontrolleres i mange år vurderes bruk av MR for å redusere strålebelastningen.Les mer om røntgenundersøkelser.

 

Regionsykehusene har ansvar for behandling og oppfølging

Regionsykehusene har det endelige ansvaret for utredning og behandling av pasienter med nevroendokrine svulster fra sin region (2).

  • Helse Nord: Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø 
  • Helse Midt-Norge: Kreftavdelingen, St Olavs Hospital HF, Trondheim 
  • Helse Vest: Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssykehus HF, Bergen 
  • Helse Sør-Øst: Seksjon for fordøyelsessykdommer, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

 

Nasjonalt kompetansesenter

Nasjonalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster ligger under Avdeling for organtransplantasjon, fordøyelse- og nyresykdommer ved Rikshospitalet (2).

 

Center of Excellence

Rikshospitalet er godkjent som Centre of Excellence(5) for NET-kreft av European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS)(4). Et nettverk av spesialiserte senter i Europa, som har som mål å tilby pasienter med NET-kreft den best mulige behandlingen som finnes på området. Les mer ....

 

Mer informasjon

  • Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende(1)
  • Kreftlex(2)
  • The International Neuroendocrine Cancer Alliance (INCA), NET Cancer Day(3)
  • ENETS, Centers of Excellence for treating neuroendocrine tumor disease, Norway(4)
  • Nevroendokrin kreft, Kreftforeningen(6)
  • Nordic guidelines 2014 for diagnosis and treatment of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms (7)

 

Kilder

(1) Nevroendokrin kreft - Informasjonshefte til pasienter og pårørende http://www.carcinor.no/images/stories/nevroendokrinkreft__pasient.pdf
(2) Kreftlex http://kreftlex.no/no/Nevroendokrin-kreft.aspx 
(3) NET Cancer Day http://netcancerday.org/learn-more/what-is-net-cancer
(4) ENETS, Centers of Excellence for treating neuroendocrine tumor disease, Norway. http://www.enets.org/excellence.html
(5) Rikshospitalet er godkjent som Centre of Excellence http://www.ous-research.no/home/institute/news/11561
(6) Kreftforeningen http://www.carcinor.no/images/stories/.....
(7) Nordic guidelines 2014 for diagnosis and....... http://www.researchgate.net/publication/266686568_Nordic ........ 

 

 

 

Informasjon om nevroendokrin kreft som CarciNor deler er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos autorisert helsepersonell.

 

 

Kontakt oss

CarciNor
Postboks 11 Kjelsås
0411 Oslo

Tlf. 21 420 680
post(a)carcinor.no

Kontakt info her ....

For likepersoner

Web likeperson button

Web likeperson button logg inn Web likeperson button skjema

NETverket

NetVerket 2 2015 

CarciNors medlemsblad
Tilsendes fritt til alle medlemmer 
Bli medlem >>

Følg oss

sos button insos button fsos button tsos button psos button Ln

Web likeperson button snakke med

Web medlem button 2

Web gi gave button forsk blå

Web NET butikk button